ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 45 (2017) / Τεύχος 2 / Αναγεννητικές τεχνικές στην περιακρορριζική χειρουργική

Αναγεννητικές τεχνικές στην περιακρορριζική χειρουργική

Κ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΡΟΥΣΣΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2017;45:75-83

Σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να μελετήσει τη χρήση των βιοϋλικών στην περιακρορριζική χειρουργική και την πειραματική και κλινική τεκμηρίωση που φέρουν.
Η περιακρορριζική χειρουργική αποτελεί θεραπευτική επιλογή για δόντια με ακρορριζική περιοδοντίτιδα και ενδείκνυται για δόντια με περιακρορριζική φλεγμονή όταν η επανάληψη της συντηρητικής ενδοδοντικής θεραπείας είναι αδύνατη ή δεν αναμένεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα ή όταν είναι απαραίτητη η λήψη βιοψίας. Η χρήση βιοϋλικών όπως μεμβράνες, οστικά μοσχεύματα, αυξητικοί παράγοντες, κυτοκίνες και ρυθμιστικοί παράγοντες του ξενιστή έχουν χρησιμοποιηθεί με σκοπό τη διέγερση και αύξηση του ποσοστού επούλωσης.
Οι μεμβράνες λειτουργούν ως φραγμός επιτρέποντας σε συγκεκριμένους κυτταρικούς τύπους, να επαναποικήσουν την περιοχή του τραύματος και να προάγουν την ιστική αναγέννηση. Διακρίνονται σε απορροφήσιμες και μη απορροφήσιμες.
Στην περιακρορριζική χειρουργική τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα οστικά μοσχεύματα είναι τα αφαλατωμένα αλλομοσχεύματα και τα ξενομοσχεύματα.
Τέλος, όσον αφορά το PRP, PRF και τους υπόλοιπους αυξητικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται στις αναγεννητικές τεχνικές και στην περιακρορριζική χειρουργική χρειάζονται περισσότερη πειραματική και κλινική τεκμηρίωση. Ωστόσο, οι αναγεννητικές τεχνικές αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία για την αντιμετώπιση των περιακρορριζικών βλαβών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: αυξητικοί παράγοντες, μεμβράνες, οστικά μοσχεύματα, περιακρορριζική χειρουργική