ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 47 (2019) / Τεύχος 4 / Αποκαταστάσεις με επέκταση στον μυλικό θάλαμο (endocrowns) για ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια

Αποκαταστάσεις με επέκταση στον μυλικό θάλαμο (endocrowns) για ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια

ΣΤΟΜΑ 2019; 4: 135-140

Μ. ΤΣΙΑΦΙΤΣΑ, Ο. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Ο. ΝΑΚΑ

Η χρήση των στεφανών ολικής κάλυψης σε συνδυασμό με την τοποθέτηση ενδορριζικού άξονα και δημιουργία ψευδοκολοβώματος αποτελούσε για πολλά χρόνια τη θεραπεία εκλογής για την αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Τα αυξημένα ποσοστά αποτυχίας λόγω καταγμάτων ή διατρήσεων οδήγησαν στην αναζήτηση λιγότερο παρεμβατικών τεχνικών. Η οδοντιατρική ελάχιστης παρέμβασης και η εξέλιξη των τεχνικών συγκόλλησης, έστρεψαν το κλινικό ενδιαφέρον προς τις έμμεσες αποκαταστάσεις με επέκταση στον μυλικό θάλαμο (endocrowns). Κάτω από αυτό το πρίσμα, η παρούσα ανασκόπηση είχε ως στόχο την παρουσίαση των σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τις συγκεκριμένες αποκαταστάσεις. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους όρους ευρετηριασμού και
προκαθορισμένα κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού. Η τελευταία αναζήτηση πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2019. Από τα 327 άρθρα που αρχικά εντοπίστηκαν, προέκυψαν 37 μελέτες. Έχοντας κατά νου ότι η πληροφορία βασίζεται σε μικρό αριθμό κλινικών εργασιών, η αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών
με “endocrowns” αποτελεί βιώσιμη λύση, η οποία εναρμονίζεται με τις ανάγκες τόσο της αισθητικής όσο και της διατήρησης και ενίσχυσης της υπάρχουσας οδοντικής δομής.

Λέξεις κλειδιά: αποκαταστάσεις με επέκταση στο μυλικό θάλαμο, ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια, στεφάνη ολικής κάλυψης, ενδορριζικός άξονας