ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 2 / Αποκατάσταση με εμφυτεύματα ελλειπόντων πλαγίων τομέων: χρήση διαφορετικών αποκαταστατικών υλικών

Αποκατάσταση με εμφυτεύματα ελλειπόντων πλαγίων τομέων: χρήση διαφορετικών αποκαταστατικών υλικών

Μ. ΚΟΚΟΤΗ, Α. ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ, Α. ΖΑΡΙΦΗ
ΣΤΟΜΑ 2011;39(2):107-109

Η συγγενής έλλειψη των πλαγίων τομέων της άνω γνάθου αποτελεί το 20% του συνόλου των αγενεσιών και εμφανίζεται σε ποσοστό από 0,52 – 8,4% ή σύμφωνα με άλλους συγγραφείς από 1 – 2%.
Η αντιμετώπισή της εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η ηλικία του ασθενή, η ύπαρξη χώρου, η κατάσταση των παρακείμενων δοντιών και ο τύπος σύγκλεισης και μπορεί να γίνει με τις ακόλουθες θεραπευτικές επιλογές:
Α. Συντηρητική θεραπεία τροποποίηση της μορφολογίας των νεογιλών πλαγίων τομέων με σύνθετη ρητίνη.
Β. Ορθοδοντική θεραπεία μετακίνηση των κυνοδόντων εγγύς, πλαγιοποίηση και κλείσιμο του διαστήματος.
Γ.  Προσθετική θεραπεία
1. Κατασκευή αποκατάστασης συγκολλούμενης με ρητίνη
α. γέφυρας τύπου Maryland
β. ολοκεραμικής γέφυρας
γ. γέφυρας από σύνθετο υλικό ενισχυμένο με ίνες
2. Κατασκευή στεφάνης, ολικής ή μερικής επικάλυψης, με πρόβολο στη θέση του ελλείποντος πλαγίου
3. Κατασκευή πάγιας μεταλλοκεραμικής γέφυρας με στηρίγματα τον κεντρικό τομέα και τον κυνόδοντα
α. μεταλλοκεραμικής
β. ολοκεραμικής
4. Κατασκευή μερικής οδοντοστοιχίας
Δ. Χειρουργική θεραπεία – τοποθέτηση μονήρους εμφυτεύματος και κατασκευή επιεμφυτευματικής στεφάνης.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δύο κλινικά περιστατικά με συγγενή έλλειψη πλαγίων τομέων της άνω γνάθου, τα οποία αντιμετωπίστηκαν προσθετικά με ακίνητες επιεμφυτευματικές μονήρεις στεφάνες, αλλά με χρήση διαφορετικών αποκαταστατικών υλικών.
Οι ασθενείς, οι οποίοι προσήλθαν στη Μεταπτυχιακή Κλινική του Εργαστηρίου Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας του ΑΠΘ, αφού ενημερώθηκαν για το είδος της θεραπείας, συμφώνησαν και υπέγραψαν το δελτίο συγκατάθεσης

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: