ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 1 / Αξιολόγηση των νέων ρητινούχων συστημάτων έμφραξης των ριζικών σωλήνων

Αξιολόγηση των νέων ρητινούχων συστημάτων έμφραξης των ριζικών σωλήνων

Θ. ΖΑΡΡΑ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(1):65-75

Στόχος της ενδοδοντικής θεραπείας είναι η διατήρηση των δοντιών σε λειτουργία, εξαλείφοντας τη μόλυνση και τη φλεγμονή του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών. Ερμητική έμφραξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς φύραμα, λόγω της πολύπλοκης μορφολογίας του ριζικού σωλήνα. Πλήθος φυραμάτων έχουν χρησιμοποιηθεί στην ενδοδοντία σε συνδυασμό με τη γουταπέρκα για την έμφραξη των ριζικών σωλήνων. Τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί τέσσερα συστήματα έμφραξης που χρησιμοποιούν κώνους ρητίνης ή κώνους επικαλυμμένους με ρητίνη σε συνδυασμό με φυράματα ρητινώδους σύστασης. Αυτά είναι τα Resilon/Epiphany (Petron Clinical Technologies, LLC, Wallingford, CT), EndoRez (Ultradent Products, Inc. South Jordan), RealSeal (SybronEndo, Glendora, CA, USA) και SmartSeal (DRFP Ltd, England, Wales). Τα ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τις ιδιότητές τους (βιοσυμβατότητα, αντοχή του δοντιού στη θραύση, αποφρακτική ικανότητα, αντοχή δεσμού, ακτινοσκιερότητα, διαλυτότητα, χρόνοι πήξης κλπ) είναι αρκετά αντικρουόμενα. Υπάρχουν ερευνητικές αναφορές που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα προαναφερθέντα συστήματα είναι ανώτερα του συνδυασμού γουταπέρκας και συμβατικών φυραμάτων, ενώ άλλες δεν διαπιστώνουν ουσιαστική υπεροχή τους. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή των ιδιοτήτων των παραπάνω συστημάτων και η σύγκριση με τον συνδυασμό γουταπέρκας/συμβατικών φυραμάτων σύμφωνα με τα δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Pητινούχα συστήματα, ιδιότητες, βιοσυμβατότητα, εμφρακτική ικανότητα