ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 3 / Αξιολόγηση παθολογικών καταστάσεων του νωδού βλεννογόνου που οφείλονται στις ολικές οδοντοστοιχίες

Αξιολόγηση παθολογικών καταστάσεων του νωδού βλεννογόνου που οφείλονται στις ολικές οδοντοστοιχίες

Β. Αναστασιάδου, Σ. Κατσούλη, Δ. Κάπαρη
ΣΤΟΜΑ 2003;31:159–166

Ο βλεννογόνος κάτω από τις ολικές οδοντοστοιχίες είναι δυνατό να παρουσιάσει παθολογικές εκδηλώσεις, οξείες ή χρόνιες. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν συνολικά 212 ασθενείς με ολικές οδοντοστοιχίες. Από αυτούς οι 121 προσήλθαν στη πανεπιστημιακή κλινική της Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής του Α.Π.Θ. με παράπονα από τις ολικές οδοντοστοιχίες. Οι 91 αποτελούσαν τυχαίο δείγμα νωδού πληθυσμού από την ύπαιθρο. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη παθολογικών καταστάσεων του βλεννογόνου, όπως φλεγμονή, τραύμα, συγχειλίτιδα, υπερπλασίες και λευκές αλλοιώσεις. Οι παθολογικές εκδηλώσεις εξετάσθηκαν σε συνδυασμό με την παρουσία συστηματικών ασθενειών που προδιαθέτουν σε μόλυνση από μύκητες. Αξιολογήθηκε ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών σε σχέση με την ηλικία των οδοντοστοιχιών. Διαπιστώθηκε ότι τα άτομα της υπαίθρου παρουσίασαν περισσότερες παθολογικές εκδηλώσεις από το βλεννογόνο σε σχέση με τα άτομα που προσήλθαν στην πανεπιστημιακή κλινική. Τα ευρήματα επίσης φανέρωσαν ότι η παρουσία ασθενειών που προδιαθέτουν σε μόλυνση από μύκητες έχει στατιστικά σημαντική σχέση με την ενδοστοματική φλεγμονή. Τα άτομα που έχουν καλή  προσαρμογή στις ολικές οδοντοστοιχίες παρουσιάζουν θετική αντιμετώπιση στα συμπτώματα και τις εκδηλώσεις του βλεννογόνου.