ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / Τεύχος 1 / Αντιμικροβιακές ιδιότητες του ΜΤΑ (Mineral Trioxide Aggregate)

Αντιμικροβιακές ιδιότητες του ΜΤΑ (Mineral Trioxide Aggregate)

M. EL HARES
ΣΤΟΜΑ 2014;42(1):19-24

άγοντας πρόκλησης πολφίτιδας και άλλων ενδοδοντικών παθήσεων. Επομένως, η εξάλειψή τους κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας, είναι εξαιρετικά σημαντική. Ακόμη, όμως, και μετά από αυτήν μπορεί να ανευρεθούν μικροοργανισμοί μέσα στο σύστημα του ριζικού σωλήνα. Η έμφραξη του ριζικού σωλήνα παίζει, επομένως, βασικό ρόλο στον έλεγχο της επαναμόλυνσης καθώς οι αντιμικροβιακές ιδιότητες των εμφρακτικών υλικών εμποδίζουν την ανάπτυξη των εναπομεινάντων μικροοργανισμών. Το ΜΤΑ έχει χρησιμοποιηθεί ως ενδοδοντικό υλικό για την απόφραξη του ακρορριζίου , την έμφραξη των διατρήσεων, κατά την πολφοτομή και πολφεκτομή και, τέλος, στις ακρορριζεκτομές. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση των αντιμικροβιακών ιδιοτήτων του ΜΤΑ.
Μέθοδος. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η διερεύνηση των πηγών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και στο διαδίκτυο.
Αποτελέσματα. Υπάρχουν πολλά δημοσιευμένα άρθρα σχετικά με τις χημικές, φυσικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες του ΜΤΑ. Οι αντιβακτηριακές και οι
αντιμυκητιασικές ιδιότητες του υλικού έχουν μελετηθεί εκτενώς, αλλά οι αναφορές είναι αντικρουόμενες μεταξύ τους. Ανευρέθησαν ερευνητικές εργασίες οι οποίες αποδεικνύουν ότι το ΜΤΑ έχει περιορισμένη αντιμικροβιακή δράση. Υπάρχουν ερευνητές, επίσης, που έχουν καταδείξει ότι και οι δύο τύποι του ΜΤΑ έχουν αντιμυκητιασική δράση. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι το ΜΤΑ είχε διαφορετική προέλευση, σε κάθε εργασία, και ότι οι μικροοργανισμοί ήταν διαφορετικοί κάθε φορά, όπως και η πηγή και οι συγκεντρώσεις του ΜΤΑ.
Συμπεράσματα. Στη βιβλιογραφία φαίνεται ότι το ΜΤΑ έχει, τόσο αντιβακτηριακή, όσο και αντιμυκητιασική δράση, η οποία μπορεί να επηρεάζεται από την προέλευση και τον τύπο προετοιμασίας του ΜΤΑ.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αντιμικροβιακή δραστηριότητα, ενδοδοντικά εμφρακτικά υλικά, ΜΤΑ