ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 1 / Αντιμετώπιση τραυμάτων από δήγματα κυνών στην προσωπική χώρα

Αντιμετώπιση τραυμάτων από δήγματα κυνών στην προσωπική χώρα

Ι. Μελακόπουλος, Σ. Γαβριήλ, Ι. Σέμπελου, Μ. Μποσινάκου
ΣΤΟΜΑ 2004;32(1):41-45

Στην παρούσα εργασία γίνεται κλινική μελέτη 11 περι­πτώσεων, δηγμάτων από σκυλιά στην προσωπική χώρα. που αντιμετωπίστηκαν από τη Γναθοχειρουργική κλινική του Ιπποκρατείου ΠΓΝΑ την τελευταία διετία. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν με σύγκλειση των τραυμά­των, κατά α’ σκοπό, μετά από επιμελή καθαρισμό της περιοχής, χορήγηση αντιμικροβιακών και προφύλαξη από τέτανο. Σε κανένα από τα περιστατικά δεν παρουσιάστη­καν μετεγχειρητικές επιπλοκές ή λοίμωξη του τραύματος.
Όπως προκύπτει από την μελέτη της βιβλιογραφίας, αλλά και από τα ευρήματα της παρούσας εργασίας, τα τραύματα από δήγματα ζώων, παρά το γεγονός ότι θεω­ρούνται ρυπαρά, θα πρέπει ν’ αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια και τους κανόνες της αισθητικής επανορθω­τικής χειρουργικής του προσώπου.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Δήγματα κυνών, πρόσωπο, αντιμετώπι­ση