ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 2 / Αντιμετώπιση σοβαρής σκελετικής τάξης ΙΙΙ, με έντονη μακρογναθία της κάτω γνάθου και υποπλασία της άνω, μετά από ορθοδοντική και γναθοχειρουργική παρέμβαση

Αντιμετώπιση σοβαρής σκελετικής τάξης ΙΙΙ, με έντονη μακρογναθία της κάτω γνάθου και υποπλασία της άνω, μετά από ορθοδοντική και γναθοχειρουργική παρέμβαση

Ν. Τοπουζέλης, Ν. Λαζαρίδης, Δ. Καρακάσης
ΣΤΟΜΑ 2003;31:81-89

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η περίπτωση μιας ασθενούς με σοβαρή σκελετική τάξη ΙΙΙ που οφειλόταν σε έντονη μακρογναθία της κάτω γνάθου, σε εξεσημασμένο πώγωνα και σε υποπλασία της άνω γνάθου. Επίσης συνυπήρχε πρόσθια χασμοδοντία. Σχετικά με την αντιμετώπιση της ασθενούς αναφέρονται: α) η σημασία της προχειρουργικής και μεταχειρουργικής ορθοδοντικής θεραπείας και β) οι λόγοι της αμφιγναθικής οστεοτομίας και της γενειοπλαστικής που περιελάμβανε η ορθογναθική χειρουργική. Επίσης επισημαίνονται οι αλλαγές του οδοντογναθοπροσωπικού συστήματος της ασθενούς, οι οποίες προέκυψαν από τη συνδυασμένη ορθοδοντική και ορθογναθική χειρουργική στην οποία υποβλήθηκε.