ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 2 / Αντιμετώπιση οδοντιατρικών ασθενών που πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Αντιμετώπιση οδοντιατρικών ασθενών που πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Θ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Εργαστήριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.
ΣΤΟΜΑ 2009;37(2):131-143

Οι νεφροί αποτελούν όργανα, η βασική λειτουργία των οποίων είναι η απέκκριση προϊόντων του μεταβολι­σμού και επιπρόσθετα, είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία πολλών ομοιοστατικών μηχανισμών, στους οποίους περι­λαμβάνεται το ισοζύγιο ύδατος, το ισοζύγιο ηλεκτρολυ­τών και η διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας. Επιπλέ­ον, οι νεφροί έχουν και ενδοκρινική λειτουργία. Τα συχνό­τερα αίτια που μπορεί να οδηγήσουν σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η σπειραματονεφρίτιδα, η διαμεσοσωλη- ναριακή νεφροπάθεια, η διαβητική νεφροπάθεια, η πολυ- κυστική νόσος και διάφορα άλλα συστηματικά νοσήματα. Οι νεφρώνες που αποτελούν τη λειτουργική μονάδα του νεφρού δεν αναγεννιούνται, ενώ οι αντιρροπιστικοί μηχα­νισμοί που αναπτύσσονται μπορούν να διατηρήσουν τη νεφρική λειτουργία σε ικανοποιητικό επίπεδο μέχρι την καταστροφή περίπου του 50% των νεφρώνων. Οι ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μπορούν να διατηρηθούν στη ζωή μόνο με υπο­κατάσταση της νεφρικής λειτουργίας, και για αυτό πραγ­ματοποιούν αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό ή περιτοναϊκή κάθαρση. Οι ασθενείς αυτοί που επισκέπτονται τον οδο­ντίατρο μπορεί να παρουσιάσουν πλήθος προβλημάτων, όπως είναι η διαταραχή του μηχανισμού πήξης του αίμα­τος, η διαταραχή του αμυντικού συστήματος, η αναιμία, οι διαταραχές στα δόντια και στη στοματική κοιλότητα και οι πιθανές επιπλοκές από τη χορήγηση κάποιων φαρμάκων. Ετσι, είναι απαραίτητη η ειδική αντιμετώπιση των ασθε­νών αυτών και η συνεργασία του οδοντιάτρου με τον θεράποντα ιατρό τους.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αιμοκάθαρση, ουραιμία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια