ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 1 / Αντιβιοτική χημειοπροφύλαξη στη Χειρουργική Στόματος

Αντιβιοτική χημειοπροφύλαξη στη Χειρουργική Στόματος

Θ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ
Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
ΣΤΟΜΑ 2009;37(1):33-45

Η χρήση των αντιβιοτικών ουσιών στη Χειρουργική του Στόματος για τη θεραπεία εγκατεστημένων λοιμώξε­ων είναι μία τεχνική, ευρέως, αποδεκτή με σαφώς καθορι­σμένα πρωτόκολλα. Η συνδρομή των αντιμικροβιακών ουσιών είναι πολύ σημαντική, ώστε να ξεπεραστεί μια εγκατεστημένη λοίμωξη. Πάντως, καλό είναι να υπάρχει σκεπτικισμός στη χρήση αντιβιοτικών ουσιών, καθώς η εμφάνιση ανθεκτικών στελεχών από την υπέρμετρη χρήση τους, απειλεί την ίδια αποτελεσματικότητά τους στο μέλ­λον. Ακόμη, οι πιθανές επιπλοκές από τη χρήση τους, όπως οι αλλεργικές αντιδράσεις, απαιτούν ιδιαίτερη προ­σοχή στην επιλογή του αντιβιοτικού φαρμάκου, όπου αυτό είναι αναγκαίο και μόνο. Από την πληθώρα των αντιβιοτι­κών ουσιών ένας μικρός αριθμός αυτών χρησιμοποιείται στην οδοντιατρική κλινική πράξη. Αντιβιοτική προφύλαξη είναι αναγκαία για τις ομάδες ασθενών που υπάρχει ο κίν­δυνος της ανάπτυξης βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας, βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων αντιμετώπισης. Σε επεμβά­σεις αφαίρεσης ασυμπτωματικών έγκλειστων τρίτων γομ­φίων, όπου θα ακολουθήσει μεγάλη αφαίρεση οστίτη ιστού ή η εξαγωγή κρίνεται εργώδης, μπορεί να εφαρμο­στεί η χημειοπροφύλαξη για την πρόληψη μετεγχειρητι­κής λοίμωξης του τραύματος.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: αντιβιοτικά, χειρουργική στόματος, χημειοπροφύλαξη