ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 4 / Αναφύτευση κεντρικού τομέα ο οποίος εκγομφώθηκε ολικά κατά τη διάρκεια χειμερινών σπορ και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο χιόνι. Αναφορά περίπτωσης

Αναφύτευση κεντρικού τομέα ο οποίος εκγομφώθηκε ολικά κατά τη διάρκεια χειμερινών σπορ και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο χιόνι. Αναφορά περίπτωσης

Μ. Λαζαρίδου, Κ. Λαζαρίδης
ΣΤΟΜΑ 2003;31:233-238

Η αντιμετώπιση των περιπτώσεων ολικής εκγόμφωσης δοντιών μπορεί να θεωρηθεί μία πρόκληση για το γενικό οδοντίατρο, ο οποίος είναι συνήθως αυτός που καλείται να αντιμετωπίσει αυτές τις περιπτώσεις. Η αναφύτευση του εκγομφωμένου δοντιού μπορεί να αποκαταστήσει την αισθητική εμφάνιση, καθώς επίσης, και την λειτουργικότητα της σύγκλεισης του ασθενούς. Στο παρόν άρθρο αναφέρεται μία περίπτωση ασθενούς με ολική εκγόμφωση άνω κεντρικού τομέα που διατηρήθηκε στο χιόνι για πάνω από είκοσι ώρες. Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με βάση τα νεότερα πρωτόκολλα αντιμετώπισης τραυματικών βλαβών. Επειδή το δόντι δε βρέθηκε σε καμία στιγμή σε στεγνό περιβάλλον, θεωρήθηκε ότι το περιοδόντιο είχε ακόμη το περιθώριο να παρουσιάζει ζωτικότητα. Για το λόγο αυτό η αναφύτευση πραγματοποιήθηκε χωρίς να αφαιρεθεί ο περιοδοντικός σύνδεσμος. Κατά την παρακολούθηση όμως του ασθενούς μετά τη θεραπεία παρατηρήθηκε απώλεια της lamina dura ακτινογραφικά που συνοδεύονταν και από μεταλλικό ήχο κατά την επίκρουση. Συνεπώς, η αρχική μας εκτίμηση δεν επαληθεύτηκε και η επούλωση πραγματοποιήθηκε με αντικαταστατική απορρόφηση ρίζας. Ακόμη όμως και σε αυτή την περίπτωση με την αναφύτευση του δοντιού επετεύχθη η αποκατάσταση της λειτουργικότητας της σύγκλεισης και της αισθητικής μέχρι ο ασθενής να ενηλικιωθεί και να είναι σε θέση να δεχθεί μία πιο μόνιμη θεραπεία.