ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 1 / Αναφορά περίπτωσης αφαίρεσης ινώματος με συνδυασμό του Er:YAG και του διοδικού λέιζερ στα 810 nm

Αναφορά περίπτωσης αφαίρεσης ινώματος με συνδυασμό του Er:YAG και του διοδικού λέιζερ στα 810 nm

Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. ΧΑΡΙΤΟΥΔΗ, Α. ΗΛΙΑΔΗΣ, Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2011;39(1):81-84

Διάφορες αναφορές έχουν δημοσιευθεί  σχετικά με τις εφαρμογές των λέιζερ στη στοματική και γναθοπροσωπική περιοχή. Η εφαρμογή των λέιζερ είναι μια κοινή χειρουργική  διαδικασία στον τομέα  της χειρουργικής του στόματος, των οδοντικών εμφυτευμάτων,  της ενδοδοντικής και της περιοδοντικής θεραπείας. Η εκτομή ενός ινώματος είναι μια διαδικασία που γίνεται, συνήθως, για αισθητικούς  και λειτουργικούς λόγους. Η χρήση του διοδικού λέιζερ στην αφαίρεση ενός ινώματος είναι υπό έρευνα  αυτή την περίοδο. Τα οφέλη από τη χειρουργική  του στόματος με λέιζερ, όπως μια σχε- τικά αναίμακτη χειρουργική  και μετεγχειρητική πορεία, ελάχιστη  διόγκωση και ουλή και μείωση του μετεγχει- ρητικού  πόνου, θεωρούνται  ενδιαφέροντα. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια ενδιαφέρουσα περίπτωση αφαίρεσης  ενός  ινώματος  της παρειάς με συνδυασμό Er:YAG και διοδικού λέιζερ στα 810 nm.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Εφαρμογές  λέιζερ,  χειρουργική  στόματος, διοδικό λέιζερ, Er:YAG, ίνωμα παρειά