ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 2 / Ψηφιακή προσομοίωση αισθητικών αποκαταστάσεων στα άνω πρόσθια δόντια με τη χρήση του προγράμματος επεξεργασίας εικόνας και φωτογραφίας GIMP

Ψηφιακή προσομοίωση αισθητικών αποκαταστάσεων στα άνω πρόσθια δόντια με τη χρήση του προγράμματος επεξεργασίας εικόνας και φωτογραφίας GIMP

Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ, Ι. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2009;37(2):113-124

Στην καθημερινή κλινική πράξη, ο οδοντίατρος δέχεται αρκετές φορές απορίες και ερωτήματα από τους ασθενείς σχετικά με το ποια θα είναι η εικόνα του χαμόγελού τους μετά από αισθητικές επεμβάσεις στα πρόσθια δόντια. Στην προσπάθειά του να δώσει επαρκείς και κατανοητές απαντή­σεις, ο οδοντίατρος έχει τη δυνατότητα με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού επεξεργασίας εικόνας και φωτογραφίας να πραγ­ματοποιήσει πάνω σε μία φωτογραφία του στόματος του ασθενή την προσομοίωση των τροποποιήσεων που συμπερι­λαμβάνονται στο σχέδιο θεραπείας. Το πρόγραμμα GlMP αποτελεί ένα εύκολο στην εκμάθηση λογισμικό αυτής της κατηγορίας και διαθέτει πολλά εργαλεία που -με κατάλλη­λους χειρισμούς- μπορούν να απεικονίσουν ψηφιακά στη φωτογραφία ενός χαμόγελου τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των όποιων προβλεπόμενων αποκαταστάσεων.
Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει τις τεχνικές και τα αποτελέσματα της διαδικασίας προσομοίωσης των προτεινόμενων αποκαταστάσεων στα πρόσθια άνω δόντια πέντε ασθενών με τη βοήθεια του προγράμματος GIMP v2.6.3. Οι αποκαταστάσεις περιλάμβαναν την αντικατά­σταση δυσχρωμικών εμφράξεων, τη σύγκλειση μεσοδόντιων διαστημάτων με σύνθετη ρητίνη, τη χειρουργική επιμήκυνση της κλινικής μύλης, την οδοντική λεύκανση και την τοποθέτη­ση όψεων πορσελάνης.
Η διαδικασία της προσομοίωσης αποκαταστάσεων στα πρόσθια δόντια με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή απο­δεικνύεται χρήσιμο μέσο που βελτιώνει την επικοινωνία του οδοντιάτρου με τον ασθενή αλλά και με το εργαστήριο. Οι τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν για το σκοπό αυτό ποικίλλουν και εξαρτώνται κυρίως από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται. Η γνώση λήψης φωτογραφιών για οδοντια­τρικούς σκοπούς και ο βασικός χειρισμός ενός προγράμματος επεξεργασίας εικόνας στον Η/Υ αποτελούν απαραίτητες προ­ϋποθέσεις για την επιτυχία της όλης διαδικασίας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: αισθητικές οδοντιατρικές αποκαταστά­σεις, επεξεργασία οδοντιατρικής εικόνας, ηλεκτρονικός υπολογιστής, λογισμικό, προσομοίωση εικόνας, ψηφιακή απεικόνιση