ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 43 (2015) / Τεύχος 1 / Αναγνώριση με βάση την Οδοντιατρική Ακτινολογία

Αναγνώριση με βάση την Οδοντιατρική Ακτινολογία

Ι. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,  Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ, Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΣTOMA 2015;43(1):41-52

Στην Οδοντιατροδικαστική επιστήμη η διεξαγωγή ακτινολογικών εξετάσεων αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στην έρευνα που πραγματοποιείται για την ταυτοποίηση ενός πτώματος και έχει ένα σημαντικό αριθμό εφαρμογών  συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των αναγνωρίσεων αλλά και περιπτώσεων τραυματισμών, ιατρικής αμέλειας, εκτίμησης της ηλικίας, κακοποίησης, μαζικών καταστροφών, κτλ. Σήμερα, η ταχύτατη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων έχει οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό της οδοντιατρικής ακτινολογίας. Η ευρεία χρήση της ψηφιακής ακτινογραφίας και η συμβολή της αξονικής τομογραφίας έχουν βελτιώσει αισθητά την ποιότητα και την ακρίβεια τόσο των προθανάτιων όσο και των μεταθανάτιων αρχείων, δίνοντας τη λύση σε υποθέσεις που με τα παλαιότερα μέσα παρέμεναν ανεξιχνίαστες. Στην εργασία περιγράφονται οι τεχνικές λήψης μεταθανάτιων ενδοστοματικών ακτινογραφιών, η αναζήτηση για εμφράξεις, ενδοδοντικές θεραπείες, έγκλειστα δόντια, ρίζες και άλλα οδοντικά δεδομένα που μπορεί να αποδειχθούν πολύ χρήσιμα στοιχεία στη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης των προθανάτιων και μεταθανάτιων ακτινογραφιών, με σκοπό την αναγνώριση του αγνώστου ταυτότητας ατόμου.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Οδοντιατροδικαστική, οδοντιατρική ακτινολογία, προθανάτιες – μεταθανάτιες ακτινογραφίες, συγκριτική αξιολόγηση, ταυτοποίηση/αποσυσχετισμός