ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 40 (2012) / Τεύχος 2 / Ακύτταρη δερματική μήτρα (AlloDerm®). Βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων

Ακύτταρη δερματική μήτρα (AlloDerm®). Βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων

Ν. ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α. ΜΑΜΑΛΗΣ, Σ. ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2012;40(2):125-134

Στις μέρες μας, η πλαστική του περιοδοντίου χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο. Για τη διαμόρφωση μαλακών ιστών, πάνω σε νωδή ακρολοφία αλλά και γύρω από δόντια ή εμφυτεύματα, εφαρμόζονται διάφορες χειρουργικές τεχνικές με στόχο την αύξηση του πάχους των μαλακών ιστών, τη δημιουργία κερατινοποιημένων ιστών, την κάλυψη απογυμνωμένων ριζών και γενικότερα την επίλυση ουλοβλεννογόνιων προβλημάτων. Οι χειρουργικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, αφορούν κυρίως στη λήψη ελεύθερου ουλικού μοσχεύματος ή μοσχεύματος συνδετικού ιστού σε συνδυασμό με ειδικά σχεδιασμένους κρημνούς. Για το σκοπό αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί και η τεχνική της κατευθυνόμενης ιστικής ανάπλασης, ενώ σε κάποια στάδια της τεχνικής χρήσιμη μπορεί να φανεί και η εφαρμογή της τεχνολογίας των Laser. Μια νέα τεχνική, που σκοπό έχει να μειώσει τη μετεγχειρητική δυσανεξία του ασθενούς και να αποφύγει τη λήψη μοσχεύματος συνδετικού ιστού από την υπερώα, είναι η τεχνική τοποθέτησης της ακύτταρης δερματικής μήτρας (ΑΔΜ-Acellular Dermal Matrix), με σκοπό την κάλυψη των ριζών σε περιπτώσεις υφιζήσεων.
Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των υφιζήσεων με αλλομόσχευμα μαλακών ιστών, την ακύτταρη δερματική μήτρα (ΑΔΜ/AlloDerm®). Μέσα από την παρουσίαση αντίστοιχων κλινικών περιστατικών, θα παρουσιαστεί η χειρουργική τεχνική και θα αναλυθούν τα πλεονεκτήματα αλλά και οι περιορισμοί στη χρήση αυτού του είδους μοσχεύματος.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ακύτταρη δερματική μήτρα, υφιζήσεις, κάλυψη των ριζών, υποεπιθηλιακό μόσχευμα συνδετικού ιστού, αύξηση εύρους κερατινοποιημένων ιστών