ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 2 / Αιμοδυναμικές μεταβολές κατά τη φλεγμονή του πολφού

Αιμοδυναμικές μεταβολές κατά τη φλεγμονή του πολφού

Α. ΚΟΚΚΑΣ, ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2011;39(2):143-151

Ο οδοντικός πολφός είναι χαλαρός συνδετικός ιστός, ο τρόπος αιμάτωσης του οποίου αποτελεί  σημαντικό καθοριστικό παράγοντα της φυσιοπαθολογίας του. Τα αγγεία του πολφού εισέρχονται από το ακρορριζικό τρήμα στον ριζικό σωλήνα και, αφού δώσουν περιορισμένους κλάδους για την αιμάτωση του ριζικού πολφού, εισέρχονται στο μυλικό πολφό και διακλαδίζονται,  σχηματίζοντας  ένα εκτεταμένο τριχοειδικό πλέγμα. Υπάρχουν  ενδείξεις για τη  ρύθμιση της  αιματικής ροής από το παρασυμπαθητικό σύστημα καθώς η ανίχνευση αγγειοενεργών πεπτιδίων στον πολφό, πιθανώς, υποδηλώνει μια τέτοια δράση. Η ύπαρξη συμπαθητικών αγγειοσυσταλτικών νευρικών ινών στον πολφό συνδέεται με το γεγονός ότι απελευθερώνουν  τη νοραδρεναλίνη και το νευροπεπτίδιο Υ, ενώ δεν υπάρχουν  ενδείξεις για τη  ρύθμιση  της  αγγειοδιαστολής του πολφού διά μέσου συμπαθητικών β-αδρενεργικών υποδοχέων. Η φλεγμονώδης αντίδραση στον πολφό εκδηλώνεται με αύξηση της αιματικής ροής, γενικευμένη αγγειοδιαστολή και αγγειογένεση, ενώ η  αύξηση της ενδοπολφικής πίεσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εξέλιξή της. Η διέγερση των νευρικών ινών που περιβάλλουν τα αγγεία του πολφού, κατά τη φλεγμονώδη αντίδραση, έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη απελευθέρωση  αγγειοδραστικών  νευροπεπτιδίων  από τις απολήξεις τους, που είναι υπεύθυνα για την εκδήλωση της νευρογενούς φλεγμονής.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: αιμοδυναμικές μεταβολές, πολφός, φλεγμονή