ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / Τεύχος 4 / Έξεις και επαγγελματικές δραστηριότητες ως παράγοντες κινδύνου εμφάνισης κρανιογναθικών διαταραχών

Έξεις και επαγγελματικές δραστηριότητες ως παράγοντες κινδύνου εμφάνισης κρανιογναθικών διαταραχών

Γ. ΜΑΡΙΝΟΥ, Α. ΠΗΤΑ, Ε. ΤΖΗΚΑ, Μ . ΚΟΚΟΤΗ
ΣΤΟΜΑ 2013;41(4):259-268

Ο όρος κρανιογναθικές διαταραχές περιλαμβάνει μια σειρά από κλινικά σημεία και συμπτώματα, που επηρεάζουν τους μασητήριους μυς, την κροταφογναθική διάρθρωση και τις συνοδές δομές. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανίχνευση παραγόντων κινδύνου, που σχετίζονται με έξεις και επαγγελματικές δραστηριότητες και η περιγραφή της δράσης αυτών των παραγόντων στην εμφάνιση κρανιογναθικών διαταραχών. Κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκαν κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες και βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, που δημοσιεύτηκαν από το 1990 έως το 2013, στην αγγλική γλώσσα.
Στους πιθανούς παράγοντες κινδύνου για την πρόκληση κρανιογναθικών διαταραχών συμπεριλαμβάνονται η μάσηση τσίχλας, ο ημερήσιος / νυχτερινός βρυγμός, η άσκοπη κίνηση της γνάθου, η συχνή στήριξη της κεφαλής στον βραχίονα, η δήξη των ονύχων, η δήξη των παρειών ή/και των χειλέων, η απομύζηση των δακτύλων, κάποιες διατροφικές συνήθειες, έξεις που αφορούν το βούρτσισμα των δοντιών και ο λανθασμένος τρόπος αναπνοής. Επιπλέον, ως παράγοντες κινδύνου αναφέρονται το στρες στο περιβάλλον εργασίας, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οδοντιατρικό και το αστυνομικό επάγγελμα, και η ενασχόληση με μουσικά όργανα, με αθλήματα επαφής και με καταδύσεις.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: έξεις, παραλειτουργία, επαγγελματικός κίνδυνος, παράγοντας κινδύνου, κρανιογναθικές διαταραχές