ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 4 / Έμφραξη των ριζικών σωλήνων με το σύστημα Thermafil Plus

Έμφραξη των ριζικών σωλήνων με το σύστημα Thermafil Plus

Ε. Μπακιρτζόγλου, Ν. Οικονομίδης
ΣΤΟΜΑ 2005;33(4):275-282

Σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να παρουσιάσει την τεχνική έμφραξης ριζικών σωλήνων με το σύστημα Thermafil plus.Παράλληλα με την παρουσίαση του συστήματος γίνεται σύγκριση με τις καθιερωμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην κλινική πράξη.
Το Thermafil plus αποτελεί το πιο διαδεδομένο σύστημα έμφραξης ριζικών σωλήνων που χρησιμοποιεί μεταφορέα γουταπέρκας. Η γουταπέρκα του συστήματος είναι τύπου-α, η οποία όταν θερμανθεί εμφανίζει καλύτερα χαρακτηριστικά ροής απο την κοινή οδοντιατρική τύπου-β. Από τις ιδιότητες του τύπου-α γουταπέρκας του Thermafil plus προκύπτουν τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συστή­ματος. Έτσι, η αυξημένη ροή επιτρέπει την καλύτερη προσαρ­μογή του υλικού στα τοιχώματα, την έμφραξη τυχόν ανωμα­λιών, αλλά και των παράπλευρων ριζικών σωλήνων με γουτα­πέρκα. Από την άλλη ευθύνεται για το υψηλό ποσοστό διαφυ­γής εμφρακτικού υλικού στους περιακρορριζικούς ιστούς και για την απογύμνωση του μεταφορέα από την γουταπέρκα σε ορισμένες εμφράξεις, με άγνωστες συνέπειες για την μικροδιείσδυση.
Το Thermafil plus όπως φαίνεται από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο έμφραξης, ιδιαίτερα σε στενούς και κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες, ενώ παράλληλα η μορφολογία αυτή του ριζικού σωλήνα περιορίζει την έξοδο φυράματος και γουταπέρκας του Thermafil plus πέρα από το ακρορρίζιο. Ταυτόχρονα επι­τυγχάνεται ομοιογενής έμφραξη σε δύσκολες περιπτώσεις ενδοδοντικών θεραπειών, όπου η πλάγια συμπύκνωση θα οδηγούσε πιθανότατα στη δημιουργία κενών μέσα στην έμφραξη.
Οσον αφορά την ερμητικότητα της έμφραξης στο ακρορρίζιο, οι έρευνες συμφωνούν ότι βρίσκεται σε πολύ ικα­νοποιητικό επίπεδο, σε σχέση με τις κλασσικές τεχνικές έμφραξης. Υπάρχουν ωστόσο ενδείξεις ότι με την πάροδο του χρόνου η γουταπέρκα α’ φάσης αλλάζει διαστάσεις και συρρικνώνεται ελαφρώς, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η ερμητικότητα της έμφραξης στο ακρορρίζιο και να αυξάνει η ακρορριζική μικροδιείσδυση στις εμφράξεις με Thermafil plus γρηγορότερα από τις υπόλοιπες τεχνικές. Η μυλική μικροδι­είσδυση επίσης φαίνεται να είναι μεγαλύτερη σε δόντια που έχουν εμφραχθεί με το Thermafil plus, γι’ αυτό και συστήνεται η συμπύκνωση της θερμής γουταπέρκας στο μυλικό τριτημόριο.
Τέλος, η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας και η αποκατάσταση με την χρήση άξονα σε δόντια που έχουν εμφραχθεί με το Thermafil plus μπορούν να ολοκληρωθούν με ασφάλεια, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υπερθέρ­μανσης ή φόβος διάτρησης της ρίζας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Thermafil plus, έμφραξη, ριζικός σωλήνας