ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 46 (2018) / Τεύχος 2 / Έγκλειστοι κυνόδοντες της άνω γνάθου: πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση

Έγκλειστοι κυνόδοντες της άνω γνάθου: πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση

Β. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Λ.Χ. ΠΕΖΑΡΟΥ – ΜΠΡΟΝΤΣΓΚΑΡΝΤ, Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΟΥΛΛΑΣ
ΣΤΟΜΑ 2018; 46: 149-158

Η ύπαρξη ενός πλήρους φραγμού, ιδιαίτερα στην αισθητική ζώνη, κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη αρμονικού χαμόγελου και λειτουργικής σύγκλεισης. Η έγκλειση των κυνοδόντων επιδρά αρνητικά και για τον λόγο αυτό επιλέγεται η εφαρμογή προληπτικών μέτρων σε περιπτώσεις έγκαιρης διάγνωσης ή θεραπείας ως μεταγενέστερη λύση. Συγκεκριμένα, προληπτικά μέτρα που εφαρμόζονται, αφού απορριφθεί το ενδεχόμενο της καθυστερημένης ανατολής, είναι η εξαγωγή των νεογιλών δοντιών της περιοχής και η διεύρυνση της υπερώας. Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιήθηκε έγκαιρη διάγνωση και, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, επιλέγεται η χειρουργική αποκάλυψη του έγκλειστου κυνόδοντα, με τις χειρουργικές τεχνικές να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή έγκλεισης (παρειακά ή υπερώια). Η επακόλουθη ορθοδοντική θεραπεία αποσκοπεί στη μετακίνηση του εγκλείστου στο οδοντικό τόξο μέσω της δημιουργίας χώρου στη φυσιολογική θέση του κυνόδοντα και της χρήσης των δοντιών και των δύο γνάθων ως στήριξη. Η θεραπεία ολοκληρώνεται με τη διόρθωση της σύγκλεισης, την ανατολή και μετακίνηση του εγκλείστου στη φυσιολογική θέση. Επιπρόσθετα, η πρόγνωση και οι παράγοντες αποτυχίας της θεραπείας εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της έγκλεισης, τη συνεργασία του ασθενή καθώς και τη δεξιότητα του ορθοδοντικού και του χειρουργού. Τέλος, όσον αφορά την κατάσταση των περιοδοντικών ιστών και της αισθητικής αποκατάστασης, δεν ανιχνεύθηκε κάποια σημαντική διαφορά μεταξύ των χειρουργικά αποκαλυμμένων και των φυσιολογικά ανατέλλοντων κυνοδόντων. Συμπερασματικά, η έγκλειση των κυνοδόντων μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε με προληπτικά μέτρα, δημιουργώντας ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον ανατολής, είτε με το συνδυασμό χειρουργικής αποκάλυψης και ορθοδοντικής μετακίνησης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: έγκλειστος άνω κυνόδοντας, πρόληψη έγκλεισης, χειρουργική αποκάλυψη έγκλειστου κυνόδοντα, ορθοδοντική μετακίνηση εγκλείστου, περιοδοντική κατάσταση εγκλείστου