ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 3 / Άμεση μετεξακτική αποκατάσταση με μονήρες οστεοενσωματούμενο οδοντικό εμφύτευμα

Άμεση μετεξακτική αποκατάσταση με μονήρες οστεοενσωματούμενο οδοντικό εμφύτευμα

Α. Τσίρλης
ΣΤΟΜΑ 2003;31:153–158

Στις κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή και αντιμετώπιση ασθενών που πρόκειται να δεχθούν οδοντικά εμφυτεύματα, πέρα από την απαραίτητη ύπαρξη των βασικών χειρουργικών και ανατομικών προϋποθέσεων για μια επιτυχή οστεοενσωμάτωση, περιλαμβάνονται και η σωστή αξιολόγηση και επεξεργασία όλων εκείνων των παραμέτρων που θα οδηγήσουν σε μια μακροπρόθεσμη λειτουργική αλλά και αισθητικά αποδεκτή λύση. Η τελευταία, η οποία ταυτίζεται με τη διατήρηση ή την ανάπλαση των μαλακών ιστών, αναμφίβολα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην κλινική εμφυετευματολογία με ιδιαίτερες διαστάσεις σε περιπτώσεις αποκαταστάσεων σε περιοχές με αυξημένες αισθητικές απαιτήσεις. Η χρήση του οδοντικού εμφυτεύματος σε ευαίσθητες αισθητικά περιοχές, με την αυστηρή τήρηση όλων των παραμέτρων εναρμονισμένων στη χειρουργική δεοντολογία και τη συνύπαρξη των αναγκαίων ανατομικών προϋποθέσεων, θεωρείται σήμερα απόλυτα ενδεικνυόμενη. Επιπλέον η επιλογή αυτή σε συνδυασμό με την άμεση μη λειτουργική φόρτιση του εμφυτεύματος με προσωρινή προσθετική αποκατάσταση οδηγεί, μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο, σε ένα ιδιαίτερα επιτυχές αισθητικό αποτέλεσμα μειώνοντας ταυτόχρονα τον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων αλλά και το συνολικό χρόνο θεραπείας. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η παραπάνω διαδικασία, εφαρμόζοντας μια σχετικά εύκολη τεχνική, σε μια περίπτωση άμεσης μετεξακτικής τοποθέτησης μονήρους οδοντικού εμφυτεύματος σε θέση κεντρικού τομέα της άνω γνάθου.