ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 46 (2018) / "Τεύχος 4"

Τεύχος 4

Μη επεμβατική μέθοδος αποκατάστασης των αλλοιώσεων της αδαμαντίνης σε λείες επιφάνειες. Παρουσίαση και αξιολόγηση τριών κλινικών περιστατικών.

Μ. Μ. ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗ, Α. ΚΟΛΕΒΕΝΤΗ, Α. ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΣΤΟΜΑ 2018; 46: 017-024 Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βελτίωση της εμφάνισης της κλινικής εικόνας των πρόσθιων τομέων με αλλοιώσεις σε λείες επιφάνειες που οφείλονται σε διάφορους αιτιολογικούς παράγοντες. Σε τρεις ασθενείς (13,45 και 48 ετών) με αλλοιώσεις της αδαμαντίνης στις λείες επιφάνειες των πρόσθιων τομέων χρησιμοποιήθηκε η ρητίνη (Icon infiltrant, DMG, Αμβούργο, Γερμανία). Συγκεκριμένα, η ασθενής 13 ετών τις εμφάνισε μετά το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας, ο ασθενής 45 ετών εμφάνισε συγγενώς φθορίαση και ο ασθενής 48 ετών υπενασβεστίωση. Και στους 3 ασθενείς κρίθηκε επαρκής η απομόνωση με τολύπια βάμβακος, ενώ η λήψη των ενδοστοματικών φωτογραφιών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την τοποθέτηση του υλικού, έγινε με την ίδια φωτογραφική μηχανή (CANON EOS 1300D-...

Η αντι-αιμοπεταλιακή δράση των εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) και η πιθανή επίδρασή της στην κλινική πράξη

Α. ΛΙΟΣΑΤΟΣ, Χ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, Θ. ΔΕΡΒΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΟΜΑ 2018; 46: 025-030 Οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) συνιστούν μια ευρύτατα συνταγογραφούμενη κατηγορία αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, με πρότυπο φάρμακο τη φλουοξετίνη. Τα εν λόγω φάρμακα αναστέλλουν τον μεταφορέα επαναπρόσληψης σεροτονίνης, ο οποίος ανευρίσκεται και σε κύτταρα που δεν ανήκουν στο νευρικό σύστημα, όπως τα αιμοπετάλια. Η μείωση της σεροτονίνης στα αιμοπετάλια επηρεάζει την αιμοπεταλιακή φάση του μηχανισμού αιμόστασης και κατ’ επέκταση τη δημιουργία του αιμοπεταλιακού θρόμβου. Ήδη από την προηγούμενη δεκαετία, μια πληθώρα μελετών στην ιατρική βιβλιογραφία υποδηλώνει αυξημένη πιθανότητα αιμορραγικών επιπλοκών σε ασθενείς που λαμβάνουν SSRIs, με την εμφάνιση γαστρορραγίας να θεωρείται η πιο επαρκώς τεκμηριωμένη αιμορραγική επιπλοκή που συνδέεται με SSRIs. Κατά την τέλεση αιματηρών οδοντιατρικών πράξεων, ο κίνδυνος αιμορραγίας από το στόμα ως επιπλοκή, συνδεόμενη...

Στρες και νόσοι του περιοδοντίου

E. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΔΑΓΚΑΛΗΣ ΣΤΟΜΑ 2018; 46: 037-056 Οι περιοδοντικές νόσοι σχετίζονται με συγκεκριμένoυς παθογόνους μικροοργανισμούς που αποικίζουν την υποουλική περιοχή. Ωστόσο, όπως με πολλές χρόνιες λοιμώξεις, η εμφάνιση και εξέλιξη των περιοδοντικών νόσων τροποποιείται από διάφορες τοπικές και συστηματικές καταστάσεις ή από παράγοντες κινδύνου, που επηρεάζουν την αντίσταση του ξενιστή στους παθογόνους μικροοργανισμούς. Το στρες έχει προταθεί σαν ένας από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Στόχος της παρούσας ανασκόπησης είναι να παρουσιάσει τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στην αντίδραση στο στρες και να αξιολογήσει τη συσχέτισή του στρες με τα περιοδοντικά νοσήματα, συλλέγοντας και αναλύοντας πτυχές των απόψεων που παρουσιάζονται στη σχετική βιβλιογραφία. Αρχικά παρουσιάζονται ορισμένες γενικές πληροφορίες για την κατάσταση που αποκαλούμε στρες και η επίδρασή του στη φυσιολογία του ανθρώπου. Στη συνέχεια αναφέρονται οι...