ΑΡΧΙΚΗ / "Τόμος 41 (2013)" (Page 3)

Τόμος 41 (2013)

Κριτική αξιολόγηση της μεθοδολογίας εκτίμησης της ικανοποίησης από ολικές οδοντοστοιχίες μέσω ερωτηματολογίων

Ν. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΤΟΜΑ 2013;41(2):107-120 Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για την ικανοποίηση των ασθενών ως κριτηρίου αξιολόγησης της θεραπευτικής παρέμβασης συνεχώς αυξάνεται. Ειδικά στον τομέα της προσθετικής αποκατάστασης με ολικές οδοντοστοιχίες (Ο.Ο.), που αποτελεί και σήμερα τη μοναδική επιλογή για τη συντριπτική πλειοψηφία των ολικά νωδών ασθενών, πλήθος μεθόδων καταγραφής της ικανοποίησης έχει εμφανιστεί στη βιβλιογραφία. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να αξιολογήσει, βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, τη μεθοδολογία εκτίμησης της ικανοποίησης από Ο.Ο. που χρησιμοποιήθηκε στην οδοντιατρική βιβλιογραφία ως σήμερα. Η ηλεκτρονική και η διά χειρός αναζήτηση με κατάλληλα κριτήρια εισαγωγής οδήγησε τελικά στην επιλογή 62 ερευνών που χρησιμοποίησαν δομημένα ερωτηματολόγια για την εκτίμηση της ικανοποίησης από Ο.Ο. ως κύριο μέτρο της θεραπευτικής παρέμβασης. Για κάθε έρευνα αξιολογήθηκε ο τύπος της και το επίπεδο αποδεικτικής της αξίας, σύμφωνα με τα κριτήρια…

Θεραπευτικές επιλογές στην αντιμετώπιση έγκλειστων μόνιμων κυνοδόντων. Παρουσίαση περιπτώσεων

Γ.Κ. ΖΑΠΑΡΑΣ, Σ. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ, Α. ΠΑΡΡΗΣΗ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ: ΣΤΟΜΑ 2013;41(2):121-127 Οι έγκλειστοι κυνόδοντες αποτελούν συνηθισμένο εύρημα μεταξύ των ασθενών που επιζητούν ορθοδοντική θεραπεία. Η διάγνωσή τους γίνεται από την ακτινογραφική και κλινική εικόνα, ενώ μπορούν να εντοπιστούν και τυχαία κατά τη συνήθη οδοντιατρική εξέταση ή κατά τη θεραπεία άλλων οδοντιατρικών παθήσεων από τον οδοντίατρο. Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται από τη θέση του έγκλειστου κυνόδοντα – συνήθως υπερώια και σπανιότερα παρειακά -, από την ηλικία του ασθενή, από την επιλογή του να εμπλακεί σε χειρουργική ή και ορθοδοντική θεραπεία.

Κάκωση γλωσσικού νεύρου στη Στοματική Χειρουργική

Α. ΗΛΙΑΔΗΣ, ΧΡ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ, Α. ΒΕΗΣ, Κ. ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ: ΣΤΟΜΑ 2013;41(2):128-137 Η επιφανειακή θέση του γλωσσικού νεύρου, αντίστοιχα προς τον τρίτο γομφίο της κάτω γνάθου, απαιτεί προσοχή κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων στην περιοχή, καθώς υπάρχει πάντα η πιθανότητα τραυματισμού του, με συνέπεια νευρολογικές διαταραχές όπως η υπαισθησία, η παραισθησία έως και η πλήρης αναισθησία των περιοχών που νευρώνονται από το γλωσσικό νεύρο. Η γνώση της ανατομικής θέσης και της πορείας του γλωσσικού νεύρου από το σημείο έκφυσής του έως και τους τελικούς κλάδους του, και οι διάφοροι παράγοντες επικινδυνότητας που ενοχοποιούνται για τον τραυματισμό του, είναι καθοριστική και απαραίτητη για τον χειρουργό στόματος. Στη βιβλιογραφία πολλά άρθρα αναφέρονται στον τραυματισμό του γλωσσικού νεύρου κατά τη χειρουργική εξαγωγή των 3ων γομφίων, ενώ ο τραυματισμός του γλωσσικού νεύρου, κατά τη διαδικασία της στελεχιαίας αναισθησίας του κάτω φατνιακού,…

Μελέτη της μεταβολής του χρώματος των σύνθετων ρητινών μετά την επίδραση διαφόρων συστημάτων λεύκανσης στο ιατρείο

Α. ΡΑΠΤΗ, Κ. ΤΟΛΙΔΗΣ, Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Χ. ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΣΤΟΜΑ 2013;41(1):23-30 Σκοπός: Η λεύκανση αποτελεί μία μη επεμβατική διαδικασία που έχει ως στόχο την βελτίωση του χρώματος των δοντιών μέσω χημικής διαδικασίας οξειδοαναγωγής. Τα σκευάσματα λεύκανσης, στο ιατρείο, περιέχουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του λευκαντικού παράγοντα. Σε περιπτώσεις ύπαρξης αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης, μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του λευκαντικού παράγοντα συνδέονται και με δυσμενείς επιπτώσεις στις φυσικές ιδιότητες των σύνθετων ρητινών αλλά και μεταβολή του χρώματός τους. Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι η σύγκριση των τιμών μεταβολής του χρώματος σύνθετων ρητινών. Μέθοδος: Κατασκευάστηκαν δείγματα από σύνθετη ρητίνη (Filtek Supreme XT, Tetric Ceram, Filtek Z250) και χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με το σύστημα λεύκανσης που χρησιμοποιήθηκε (Ζοοm 25% H2O2, Opalescance Extra 35% H2O2, PollaOffice+ 37.5% H2O2, Beyond 35% H2O2). Οι χρωματικές μετρήσεις όλων των ομάδων και της ομάδας ελέγχου, έγινε με φασματοφωτόμετρο. Η χρωματική...

Η επίδραση της απόχρωσης στο βάθος πολυμερισμού μιας σύγχρονης σύνθετης ρητίνης

Δ. ΔIONYΣOΠOYΛOΣ, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΟΜΑ 2013;41(1):31-39 Οσκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη της επίδρασης της απόχρωσης μιας σύγχρονης νανόκοκκης σύνθετης ρητίνης στο βάθος πολυμερισμού της, με τη χρησιμοποίηση τριών διαφορετικών συσκευώνφωτοπολυμερισμού. H σύνθετη ρητίνη που μελετήθηκε ήταν η Filtek Supreme XT (3M ESPE), στις αποχρώσεις Α1Β, Α2Β, Α3Β, Α3,5Β, Α2D και ΥΤ. Οι συσκευές φωτοπολυμερισμού που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η Ledemetron (Kerr), η Elipar 2500 (3M ESPE) και η Elipar Visio (3M ESPE). Με τη χρήση ειδικής μήτρας από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου 4 mm και μήκους 8 mm, κατασκευάστηκαν 5 κυλινδρικά δοκίμια για κάθε απόχρωση και με παχύμετρο ακριβείας (±0,01 mm) μετρήθηκε το μήκος του πολυμερισμένου υλικού μετά την αφαίρεση του μαλακού απολυμέριστου μέρους. Τα ευρήματα αναλύθηκαν στατιστικά με ΑΝΟVA και Bonferroni test.

Οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις στη σύγχρονη κλινική πράξη

Μ. ΠΑΣΧΑΛΗ, Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Ε. ΞΙΜΙΝΗΣ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΟΜΑ 2013;41(1):41-52 Οι γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις εισήχθησαν στην οδοντιατρική ως μια εναλλακτική επιλογή προσθετικής αποκατάστασης έναντι των επί χρόνια χρησιμοποιούμενων συμβατικών μεταλλοκεραμικών, κυρίως σε περιοχές υψηλών αισθητικών απαιτήσεων. Πρόκειται για αποκαταστάσεις που αποτελούνται από ένα σκελετό από καθαρό χρυσό που δημιουργείται με τη μέθοδο της ηλεκτροεπίστρωσης, επάνω στον οποίο ακολουθεί η επίστρωση και όπτηση της πορσελάνης. Η τεχνική της ηλεκτροεπίστρωσης είναι γνωστή στην οδοντιατρική εδώ και δεκαετίες και βασίζεται στην εργαστηριακή εναπόθεση ιόντων χρυσού σε ειδικά παρασκευασμένα κολοβώματα. Με τη μέθοδο αυτή προκύπτει ένα εξαιρετικά λεπτό, χρυσό υπόστρωμα το οποίο εξασφαλίζει στις γαλβανοκεραμικές αποκαταστάσεις μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, με σημαντικότερα την αισθητική, τη βιοσυμβατότητα και την υψηλή ακρίβεια εφαρμογής. Έχει χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη για την κατασκευή ποικίλων

Σκοπός και εφαρμογές της Οδοντιατροδικαστικής επιστήμης (Μέρος Ι)

ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Ο. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ, Ε. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΣΤΟΜΑ 2013;41(1):53-61 Το γνωστικό αντικείμενο της Οδοντιατροδικαστικής έχει πολλά πεδία δράσης, ανάμεσα στα οποία είναι: η διερεύνηση ανθρωποκτονιών, η αναγνώριση θυμάτων οικογενειακής βίας (παιδική κακοποίηση, κακοποίηση γυναικών, ηλικιωμένων και ανυπεράσπιστων ατόμων), η συμβολή στη διαχείριση μαζικών καταστροφών (όπως: αεροπορικά ατυχήματα, τρομοκρατικές ενέργειες και φυσικές καταστροφές, όπου τα πτώματα δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν οπτικά ή μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και η αναγνώριση/ταυτοποίηση ή αποσυσχετισμός εξαρτάται κυρίως από την εφαρμογή της Οδοντιατροδικαστικής Επιστήμης), η διερεύνηση τραυματικών βλαβών από δήξη, η εκτίμηση της ηλικίας, ο προσδιορισμός φύλου και φυλής από τον οδοντικό φραγμό, η συμβολή σε ανθρωπολογικές και αρχαιολογικές έρευνες, η απόδοση αστικής ή ποινικής ευθύνης σε άτομα που έχουν υποστεί τραυματισμό λόγω ατυχήματος ή αντιμετωπίζουν προβλήματα στοματικής υγείας λόγω παραμέλησης οδοντιατρικής φροντίδας, αμέλειας ή πλημμελούς οδοντιατρικής πράξης, κ.ά….

1 2 3 4