ΑΡΧΙΚΗ / "Τόμος 36 (2008)" (Page 5)

Τόμος 36 (2008)

Πρώιμες εξαγωγές τρίτων γομφίων

Θ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2008;36(1):47-54 Ο στόχος αυτού του άρθρου είναι να επισημάνει τις ενδείξεις της πρώιμης και προφυλακτικής εξαγωγής των τρίτων γομφίων. Η αφαίρεση των σωφρονιστήρων αποτε­λεί την πιο συχνή χειρουργική επέμβαση στην περιοχή του στόματος. Έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες ενδείξεις, που δικαιολογούν την επέμβαση αυτή και που αφορούν μια σειρά από παθολογικές καταστάσεις, σχετιζόμενες με την παρουσία του τρίτου γομφίου. Ωστόσο, η επιστημονική διαφωνία παραμένει όσον αφορά την αντιμετώπιση των ασυμπτωματικών τρίτων γομφίων. Οι θιασώτες της προφυλακτικής αφαίρεσης των ασυ­μπτωματικών τρίτων γομφίων διατείνονται ότι τα πλεονε­κτήματα της επέμβασης αναιρούν κατά πολύ τις όποιες επιφυλάξεις. Αντίθετα, οι υποστηρικτές της συντηρητικής αντιμετώπισης θεωρούν πως η επιστημονική τεκμηρίωση της προφυλακτικής αφαίρεσης δεν είναι πειστική. Η ανάπτυξη δευτερογενούς συνωστισμού στην περιο­χή των κάτω τομέων οδήγησε στην πρώιμη...

Κλινική εφαρμογή του Laser Erbium στη χειρουργική στόματος

Σ. ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ, Σ. ΤΣΕΛΙΟΣ, ΚΛ. ΚΑΡΑΜΙΓΚΟΥ, Θ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Ε. ΣΙΓΚΟΥΔΗ, Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2008;36(1):55-62 Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση της κλινικής εφαρμογής του LASER ERBIUM στη χειρουργική του στό­ματος. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της συσκευής Erb:YAG 2940ητ,οι τεχνικές που χρησιμο­ποιούνται για τη διενέργεια των επεμβάσεων, τα θεμελιώ­δη μεγέθη της φυσικής της ακτινοβολίας laser, τα μέτρα προστασίας κατά τη χρήση του, καθώς και τα πλεονεκτή­ματα που προκύπτουν από αυτή. Επιπροσθέτως, παρου­σιάζονται περιστατικά χειρουργικής ενδοδοντίας, εγκλεί­στου τρίτου γομφίου και αφαίρεσης εμφυτεύματος, τα οποία αντιμετωπίστηκαν στην κλινική της γναθοπροσωπι­κής χειρουργικής του ΑΠ0 και σε ιδιωτικό οδοντιατρείο. Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα που παρατηρήθηκαν είναι η μειωμένη αιμορραγία κατά τη διάρκεια της επέμβα­σης, λόγω της αιμοστατικής δράσης του laser ερβίου, και καλύτερη ανοχή από τους ασθενείς σε σχέση με την...

Η θαλιδομίδη στην αντιμετώπιση των υποτροπιαζουσών αφθών

Β. ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ, Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Δ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΟΜΑ 2008;36(1):63-70 H θαλιδομίδη παρασκευάστηκε το 1954 και αργότερα κυκλοφόρησε στο εμπόριο ως ηρεμιστικό. Τα πρώτα χρό­νια κυκλοφορίας, έτυχε ευρείας αποδοχής σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα παρατηρήθηκαν και οι πρώτες ανεπιθύμητες ενέργειες. Η συχνότερη βλάβη ήταν η φωκομέλεια, αλλά η μακροχρόνια χρήση της, συνδέθηκε με την εκδήλωση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως π.χ. περιφερικής νευρίτιδας. Το αποτέλεσμα, ήταν η απόσυρση από την κυκλοφορία. Το 1965, όμως, λόγω της αποτελεσματικότητάς της στην αντιμετώπιση της νόσου του Hansen, το φάρμακο επανακυκλοφόρησε. Σήμερα, η θαλιδομίδη αποτελεί εναλλακτικό φάρμακο στην αντιμετώ­πιση πολλών δερματικών νοσημάτων και σε πολλά κράτη χρησιμοποιείται και για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των υποτροπιαζουσών αφθών. Τα τελευταία χρόνια, σχετικά με την αιτιοπαθογένεια των αφθών ευρύτερη αποδοχή έχει θεωρία, σύμφωνα με την οποία...
1 3 4 5