ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 3 / Το πρόβλημα της μη αναισθητοποίησης των κάτω τομέων μετά από στελεχιαία κάτω φατνιακού νεύρου

Το πρόβλημα της μη αναισθητοποίησης των κάτω τομέων μετά από στελεχιαία κάτω φατνιακού νεύρου

ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Ο. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ, Ε. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2011;39(3):189-194

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει το πρόβλημα της έλλειψης αναισθησίας των τομέων της κάτω γνάθου μετά από εκτέλεση στελεχιαίας αναισθησίας στην άκανθα του Spix. Γνωρίζοντας την ανατομική περιοχή της κάτω γνάθου και της διαδρομής του κάτω φατνιακού νεύρου (γναθιαίο τρήμα – γναθιαίος πόρος – γενειακό τρήμα – έξοδος – τελικοί κλάδοι στην τομική περιοχή της κάτω γνάθου), λογικά θα έπρεπε να αναισθητοποιούνται και οι τομείς της κάτω γνάθου μετά από στελεχιαία αναισθησία του κάτω φατνιακού νεύρου, γεγονός που δε συμβαίνει πάντοτε. Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι τα συγγράμματα της οδοντικής αναισθησίας προσανατολίζονται και σε άλλες ερμηνείες του φαινομένου της μη αναισθητοποίησης των τομέων μετά από στελεχιαία του κάτω φατνιακού. Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος αναφέρονται ορισμένες βασικές αρχές εμβρυολογίας και ανατομικής σχετικά με την ανάπτυξη της κάτω γνάθου κατά τη διάρκεια μίας ορισμένης περιόδου της ενδομήτριας ζωής. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η εξήγηση που δίδεται σχετικά με το πρόβλημα αυτό ερμηνεύεται από το γεγονός ότι το τομικό πλέγμα προκύπτει από την αναστόμωση των τελικών κλάδων των δύο κάτω φατνιακών νεύρων, δεξιού και αριστερού, στη μέση γραμμή της κάτω γνάθου.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: στελεχιαία του κάτω φατνιακού νεύρου, έλλειψη αναισθησίας τομέων κάτω γνάθου, ερμηνείες του φαινομένου, άποψη τομικού πλέγματος