ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 2 / Σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης τερηδόνας. Διάγνωση, τεκμηρίωση

Σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης τερηδόνας. Διάγνωση, τεκμηρίωση

Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ, Π. ΚΟΥΡΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(2):149-156

Η φυσιολογική λειτουργία των οδοντικών ιστών είναι αποτέλεσμα της στενής σχέσης και ισορροπίας μεταξύ βιολογικών, μηχανικών, λειτουργικών και αισθητικών απαιτήσεων του στοματογναθικού συστήματος. Οι εξελίξεις της οδοντιατρικής τα τελευταία χρόνια μαζί με την ανάπτυξη της τεχνολογίας άλλαξαν το προφίλ της οδοντικής χειρουργικής.
Περιγράφονται και αναλύονται ο τρόπος διάγνωσης, προσέγγισης, το ιστορικό του ασθενούς όπως και η κλινική εξέταση της στοματικής κοιλότητας.
Με την εφαρμογή των προγραμμάτων προληπτικής οδοντιατρικής παρατηρήθηκε μείωση της τερηδονικής νόσου. Έτσι, τροποποιήθηκε η μεθοδολογία της διάγνωσης και δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στον εντοπισμό των αρχομένων βλαβών.
Εκτός από τις συμβατικές μεθόδους διάγνωσης παρουσιάζονται νέες διαγνωστικές μέθοδοι, όπως και μέθοδοι χρήσης οπτικών ιδιοτήτων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Διάγνωση – Διαγνωστικές μέθοδοι τερηδόνας –Τεκμηρίωση