ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / Τεύχος 3 / Σχηματισμός διαφανούς οδοντίνης ρίζας: αίτια, θεωρίες, απόψεις

Σχηματισμός διαφανούς οδοντίνης ρίζας: αίτια, θεωρίες, απόψεις

ΑΛ.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Ε. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΣTOMA 2014;42(3):157-164

Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας,  που σχετίζεται με τη διαφανή οδοντίνη της ρίζας. Από την παρατήρηση της διαφανούς οδοντίνης της ρίζας και για αρκετά μετέπειτα χρόνια η διαφάνεια θεωρήθηκε παθολογικό φαινόμενο. Μόνο πρόσφατα αποδείχθηκε ότι είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής διεργασίας και μάλιστα ότι βρίσκεται σε γραμμική συσχέτιση με την ηλικία  του ατόμου, με αποτέλεσμα την έντονη, έκτοτε, μελέτη  και έρευνά της, κυρίως από την σκοπιά της Οδοντιατροδικαστικής. Πλέον, είναι δεδομένο  ότι είναι ανεξάρτητη από παθολογικά ερεθίσματα και αυξάνεται  με την πάροδο της ηλικίας. Ξεκινά από την περιφέρεια της οδοντίνης  και από το ακρορριζικό άκρο της ρίζας και επεκτείνεται μυλικά και προς το ριζικό σωλήνα. Η διαφάνεια είναι το οπτικό αποτέλεσμα της έμφραξης  των οδοντινοσωληναρίων  από ένα ενασβεστιωμένο  υλικό με παρόμοιο δείκτη  διάθλασης με την οδοντίνη.  Κατά καιρούς, έχουν προταθεί διάφορες αιτίες  για το σχηματισμό της, όπως: η επίδραση τοξινών περιοπαθογόνων μικροοργανισμών, οι αρνητικές πιέσεις κατά τη διάρκεια της μάσησης, καθώς και η ίδια η κατασκευή της οδοντίνης  της ρίζας, καθώς έχει μικρότερης  διαμέτρου  οδοντινοσωληνάρια.  Παρά τη συνεχή έρευνα, η αιτία σχηματισμού της δεν έχει απαντηθεί πειστικά και βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: διαφανής οδοντίνη,  σκληρωτική οδοντίνη, θεωρίες σχηματισμού, Oδοντιατροδικαστική