ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 3 / Συσχετισμός συστηματικών νοσημάτων σε ασθενείς με ομαλό λειχήνα του στόματος

Συσχετισμός συστηματικών νοσημάτων σε ασθενείς με ομαλό λειχήνα του στόματος

Φ. Καλογεράκου, Ε. Αλμπανίδου-Φαρμάκη, Ι. Καγιάβης
ΣΤΟΜΑ 2003;31:177–183

Ο ομαλός λειχήνας είναι μια σχετικά συχνή δερματοπάθεια, η οποία εμφανίζει εκδηλώσεις και από το βλεννογόνο του στόματος. Παρόλο που ο μηχανισμός αιτιοπαθογένειας της νόσου παραμένει άγνωστος, οι περισσότεροι συγγραφείς συγκλίνουν στην άποψη ότι η νόσος έχει κάποιο ανοσολογικό υπόστρωμα. Οι έρευνες συνηγορούν στο ότι πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει το κυτταρικό σκέλος της ανοσίας και ότι πρόκειται για μια ανοσιακή απάντηση σε αδιευκρίνιστο αντιγόνο στο στοματικό επιθήλιο. Ο ομαλός λειχήνας του στόματος έχει κατά καιρούς συσχετιστεί με διάφορους παράγοντες, όπως είναι η επίδραση φαρμάκων και οδοντιατρικών υλικών, το stress, οι τραυματικοί παράγοντες κ.ά., καθώς και με ορισμένα συστηματικά νοσήματα. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν 450 ιστορικά ασθενών με ομαλό λειχήνα του στόματος που προσήλθαν στην κλινική της Στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. κατά το διάστημα 1988-2002 και παρουσιάζεται η συνύπαρξη του ομαλού λειχήνα του στόματος με τον σακχαρώδη διαβήτη, την υπέρταση, ηπατικές και αιματολογικές διαταραχές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 14,2% των ασθενών με ομαλό λειχήνα του στόματος έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ , το 32,6% από υπέρταση και ένα ποσοστό 8,2 % έπασχε ταυτόχρονα από τις δύο νόσους. Αύξηση των ενζύμων του ήπατος παρατηρήθηκε στο 10,6 % των ασθενών, ενώ το 21,2% είχε αντισώματα έναντι της ηπατίτιδας Β. Ένας ασθενής έπασχε από ηπατίτιδα C ( ποσοστό 1,06%). Επίσης, το 22,2% των ασθενών με ομαλό λειχήνα είχε έλλειψη τουλάχιστον ενός από τους παράγοντες που ελέγχθησαν για την αναιμία.