ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 3 / Συνήθη σφάλματα στην πανοραμική ακτινογραφία

Συνήθη σφάλματα στην πανοραμική ακτινογραφία

Α. Κονδυλίδου, Ν. Παρίσσης
ΣΤΟΜΑ 2005;33(3):193-198

Η πανοραμική ακτινογραφία είναι μια εύκολη, ακρι­βής, ασφαλής και συχνή ακτινογραφική εξέταση. Είναι δυνατό, όμως, και συμβαίνει σε μεγάλο ποσοστό παγκοσμίως, λόγω κακής τοποθέτησης του ασθενούς στο μηχά­νημα, να παρουσιάζει παραμορφωμένα τα ανατομικά μορ­φώματα και τα παθολογικά ευρήματα της περιοχής που καλύπτει η εξέταση. Προκείμενου, λοιπόν, ο οδοντίατρος να είναι σε θέση να αξιολογήσει το ποσοστό παραμόρφω­σης των εξεταζόμενων ιστών, χρήσιμο είναι να γνωρίζει τα σφάλματα που επιτελούνται κατά την τοποθέτηση του ασθενούς στο μηχάνημα είτε από αβλεψία του χειριστή είτε από αδυναμία, λόγω ειδικών καταστάσεων (πολύ παχύσαρκος ασθενής, με κοντό λαιμό, νωδός κ.λ.π).Τα σφάλματα που παρουσιάζονται αναλυτικά αφορούν τη δήξη του στειλεού του κεφαλοστάτη με τους τομείς σε συγκεκριμένες θέσεις, μεγάλη κλίση της κεφαλής εμπρός ή πίσω, στροφή ή κίνηση κατά τη διάρκεια εκπομπής, κακή θέση των ειλεών και της γλώσσας και προβολή της αυχενικής μοίρας. Σφάλματα που αφορούν την επεξεργασία των ακτινογραφιών στο σκοτεινό θάλαμο δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσης εργασίας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Πανοραμική ακτινογραφία, συχνά σφάλματα, τοποθέτηση ασθενούς