ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 2 / Συμβολή της Ορθοδοντικής στη βελτίωση της υγείας των περιοδοντικών ιστών με τη χρήση ορθοδοντικών δυνάμεων

Συμβολή της Ορθοδοντικής στη βελτίωση της υγείας των περιοδοντικών ιστών με τη χρήση ορθοδοντικών δυνάμεων

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ, Κ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ, Λ. ΤΣΑΛΙΚΗΣ, Σ. ΚΑΒΒΑΔΙΑ-ΤΣΑΤΑΛΑ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(2):117-122

Τα τελευταία χρόνια η ένταξη της ορθοδοντικής θεραπείας στο συνολικό πλαίσιο αντιμετώπισης γενικευμένων προβλημάτων του στοματογναθικού συστήματος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής κλινικής πράξης και απαιτεί τη συνεργασία με άλλες οδοντιατρικές ειδικότητες.
Περιοδοντικές βλάβες, οι οποίες δεν μπορούν να διορθωθούν μόνο με την εφαρμογή χειρουργικών τεχνικών του περιοδοντίου ή τεχνικών κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης μπορούν να αποκατασταθούν με εφαρμογή σωστά προγραμματισμένων ορθοδοντικών δυνάμεων.
Οι ορθοδοντικές δυνάμεις που εφαρμόζουμε για να πετύχουμε βελτίωση των περιοδοντικών ιστών είναι:
1) Ελεγχόμενη εμβύθιση δοντιών που συμβάλει στη δημιουργία νέας επιθηλιακής πρόσφυσης, δοντιών με απώλεια στήριξης καθώς και βελτίωση της αναλογίας κλινικής μύλης : ρίζας.
2) Ανόρθωση δοντιών με μεγάλες αποκλίσεις οδηγεί σε μείωση ή την εξάλειψη θυλάκων και σοβαρών ενδοοστικών ελλειμμάτων.
3) Διευθέτηση στροφών, συνωστισμών και του συγκλεισιακού τραύματος δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ευκολότερη και αρτιότερη εφαρμογή της στοματικής υγιεινής.
4) Κατευθυνόμενη υπερέκφυση και ανατολή δοντιών με μικρή βιωσιμότητα, λόγω προβληματικής περιοδοντικής στήριξης μπορεί να δημιουργήσει το κατάλληλο οστικό υπόστρωμα για την υποδοχή οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων.
Η επιτυχία όλων των παραπάνω θετικών αποτελεσμάτων της ορθοδοντικής μετακίνησης στο περιοδόντιο πρέπει να συνυπάρχει με την απουσία φλεγμονής και το σχολαστικό περιοδοντικό έλεγχο της οδοντικής πλάκας από τον περιοδοντολόγο, καθώς και με την επισταμένη διατήρηση καλής στοματικής υγιεινής από τον ασθενή.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ανόρθωση, εμβύθιση, ορθοδοντική και περιοδοντολογία, συνωστισμοί, στροφές, υπερέκφυση