ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 1 / Συγκλεισιακή εξισορρόπηση: σκοπός και μεθοδολογία

Συγκλεισιακή εξισορρόπηση: σκοπός και μεθοδολογία

Α. ΖΑΡΙΦΗ, Μ. ΚΟΚΟΤΗ, Γ. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(1):77-82

Η συγκλεισιακή  εξισορρόπηση είναι το σύνολο των οδοντιατρικών  διαδικασιών με τις οποίες μεταβάλλεται η συγκλεισιακή  επιφάνεια των δοντιών, εξαλείφονται πρόωρες επαφές ή παρεμβολές και εξασφαλίζεται αρμονική σχέση των οδοντικών τόξων, ανεμπόδιστη λειτουργία της κάτω γνάθου και αρμονία στο στοματογναθικό σύστημα.
Oι στόχοι της συγκλεισιακής  εξισορρόπησης τροποποιήθηκαν με την εισαγωγή των νέων δεδομένων σχετικά με τον ρόλο της σύγκλεισης στην πρόληψη και την αντιμετώπιση κρανιογναθικών διαταραχών.
Στην παρούσα μελέτη  γίνεται  αναφορά στους στόχους της συγκλεισιακής  εξισορρόπησης, στις ενδείξεις και αντενδείξεις και στις γενικές  αρχές που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά τον εκλεκτικό τροχισμό.
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  προκύπτει ότι η εξισορρόπηση της σύγκλεισης μπορεί να συντελέσει στην επαναφορά «φυσιολογικά αποδεκτών» και σπανιότερα «ιδανικών» συγκλεισιακών σχέσεων και στην ομαλή λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος, εφόσον ακολουθούνται οι ενδείξεις  και οι κανόνες εφαρμογής κάθε τεχνικής.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Συγκλεισιακή  εξισορρόπηση, εκλεκτικός τροχισμός, σκοπός, μεθοδολογία