ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 1 / Προώθηση ενδοδοντικού φυράματος στο ιγμόρειο άντρο και ασπεργίλωση

Προώθηση ενδοδοντικού φυράματος στο ιγμόρειο άντρο και ασπεργίλωση

Μ. Σταβάρα, Φ. Σταβάρας
ΣΤΟΜΑ 2004;32(1):33-39

Η ασπεργίλλωση αποτελεί την πιο κοινή μυκητιασική λοίμωξη των παραρρινικών κόλπων. Διακρίνουμε τρεις κλι­νικές μορφές:
Α. Τη μη διηθητική μορφή
Β. Τη διηθητική μορφή
Γ. Την αλλεργική μορφή
Στην εργασία αυτή μελετούμε τη μη διηθητική μορφή της ασπεργίλλωσης (Non Invasive Local Aspergillus Colonization of the Maxillary Sinus ή NILACMS) και τον πιθανό συσχετισμό της με την έξοδο εδοδοντικού φυρά­ματος στο ιγμόρειο άντρο. Εχει διατυπωθεί η άποψη ότι στην περίπτωση που το ενδοδοντικό φύραμα περιέχει οξείδιο του ψευδαργύρου,ο Ασπέργιλλος μπορεί σε νεκρωτικό έδαφος ν’ αναπτυχθεί, εκμεταλλευόμενος τις ευνοϊκές συνθήκες αερισμού και υγρασίας που επικρα­τούν στο γναθιαίο άντρο όπως, επίσης, και την παρουσία του Zn, που αποτελεί πολύτιμο συνένζυμο στον κύκλο της ζωής του μύκητα.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ασπέργιλλος, ενδοδοντικό φύραμα, ιγμόρειο άντρο, οξείδιο ψευδαργύρου