ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 1 / Προσθετική αποκατάσταση αγκυλωμένων νεογιλών γομφίων: Αναφορά μιας περίπτωσης

Προσθετική αποκατάσταση αγκυλωμένων νεογιλών γομφίων: Αναφορά μιας περίπτωσης

Κ. Σταμούλης
ΣΤΟΜΑ 2003;31:9-14

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η προσθετική αντιμετώπιση αγκυλωμένων νεογιλών γομφίων, σε ένα περιστατικό, με τη χρήση καρφιδοπαγών κατασκευών. Το κύριο πρόβλημα που εμφανίζεται στο περιστατικό αυτό είναι ο κενός χώρος που μεσολαβεί ανάμεσα στο νεογιλό δόντι και τον ανταγωνιστή του, με άμεση συνέπεια την υπερέκφυση του δεύτερου. Επί ελλείψεως του μονίμου διαδόχου δοντιού, η διατήρηση του νεογιλού στο φραγμό επιβάλλεται για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και επιζητείται κάποια επανορθωτική λύση. Η λύση που προτείνεται στην εργασία είναι αυτή των καρφιδοπαγών κατασκευών, καθώς επιλύει με μάλλον μόνιμο τρόπο το πρόβλημα, αποδίδοντας την αναγκαία μασητική επαφή με τον ανταγωνιστή και αποτρέποντας την περαιτέρω υπερέκφυσή του.