ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 2 / Παθολογικές καταστάσεις του στοματικού περιβάλλοντος και χρόνια νοσήματα που επιδρούν στην εμφυτευματική θεραπεία του νωδού γηριατρικού ασθενή

Παθολογικές καταστάσεις του στοματικού περιβάλλοντος και χρόνια νοσήματα που επιδρούν στην εμφυτευματική θεραπεία του νωδού γηριατρικού ασθενή

Θ. Μυλωνάς
ΣΤΟΜΑ 2004;32(2):117-123

Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να προσδιορι­στούν οι ιδιαιτερότητες κατά την αποκατάσταση των υπε­ρηλίκων με εμφυτεύματα.
Παράμετροι που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη είναι η απορρόφηση του οστικού υποστρώματος των γνάθων, οι αλλοιώσεις του βλεννογόνου του στόματος και η μη φυσιολογική λειτουργία των κροταφογναθικών αρθρώσε­ων λόγω της νωδότητας. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να διερευνηθούν και να αποκατασταθεί η φυσιολογία του στοματογναθικού συστήματος πριν την εμφύτευση. Σημα­ντικό πρόβλημα, όμως, είναι και η παρουσία χρόνιων νοσημάτων και η πολυφαρμακία που χαρακτηρίζουν τους υπερήλικες. Σε πρόσφατο έμφραγμα ή ασταθή στηθάγχη η εμφύτευση αντενδείκνυται. Σε καρδιολογικά προβλήματα θα πρέπει να προσαρμόζονται οι δοσολογίες των αντιβιο­τικών, των αγγειοσυσπαστικών, αλλά και η χρήση μη στερινοειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Σε συνεχόμενες μετρήσεις υψηλής πίεσης η εμφύτευση αντενδείκνυται. Σε πνευμονοπάθειες η ρύθμιση των κορτικοστεροειδών, αντι­βιοτικών, αντιφλεγμονωδών, αναλγητικών και αγχολυτι­κών είναι σημαντική. Σε αρθρίτιδες ρυθμίζονται τα κορτικοστεροειδή και η αντιβίωση. Στις νεφρικές ανεπάρκειες οι προσαρμογές είναι ανάλογες του σταδίου της νόσου. Σε περιπτώσεις ζαχαρώδους διαβήτη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καθυστέρηση επούλωσης και η πιθανότητα λοίμωξης. Όπως σε όλα τα προηγούμενα νοσήματα, έτσι και στην παρκινσονική συνδρομή, τον καρκίνο, την άνοια ή την κατάθλιψη θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό και τους συγγενείς του ασθενή.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Εμφυτευματική αποκατάσταση, περιορι­σμοί, υπερήλικες