ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 40 (2012) / Τεύχος 1 / Οι άξονες της εκπαίδευσης στην έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση της κακοποίησης/παραμέλησης των ηλικιωμένων και ανυπεράσπιστων ατόμων

Οι άξονες της εκπαίδευσης στην έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση της κακοποίησης/παραμέλησης των ηλικιωμένων και ανυπεράσπιστων ατόμων

ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Ε. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ, Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2012;40(1):57-66

Στις Η.Π.Α. ο οδοντίατρος και ο εξειδικευμένος στην Οδοντιατροδικαστική πρέπει να είναι ενημερωμένος και πλήρως καταρτισμένος στην αναγνώριση των περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης των ηλικιωμένων και ανυπεράσπιστων ατόμων, ώστε να προβεί στην άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων φορέων.
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει το «πρωτόκολλο εργασίας» που θα πρέπει να ακολουθεί ο οδοντίατρος στη συλλογή ευρημάτων κατά την εξέταση και καταγραφή τραυματικών βλαβών, σε κάθε λογική και βάσιμη υποψία κακοποίησης και παραμέλησης ηλικιωμένων ή ανυπεράσπιστων ατόμων. Η καταγραφή, η συστηματοποίηση και η ταξινόμηση των στοιχείων, πρέπει να παρουσιάζει μια άριστη οργάνωση, που να επιτρέπει την εύκολη επαναχρησιμοποίησή τους κατά την εκτίμηση της νομικής και αποδεικτικής τους αξίας. Η συμβολή των ακτινογραφημάτων και της φωτογράφησης αποτελεί καθοριστική αναγκαιότητα στη διερεύνηση των τραυματικών βλαβών. Η φωτογράφηση θα πρέπει να γίνεται πάντα με χρήση χιλιοστομετρικής κλίμακας (μετρική φωτογράφηση) για να είναι δυνατή η εκτίμηση του φυσικού μεγέθους των τραυματικών βλαβών. Στη συνέχεια η αξιολόγηση των ευρημάτων θα γίνει από ειδική διεπιστημονική ομάδα.
Επίσης, αναφέρονται οι άξονες της εκπαίδευσης των οδοντιάτρων στις Η.Π.Α. για έγκαιρη καταγγελία. Η συνεχής επιμόρφωση των Οδοντιάτρων σε θέματα κακοποίησης στο πρόγραμμα σπουδών των σχολών τους αποτελεί την πιο σημαντική συμβολή, όσον αφορά την πρόληψη της κακοποίησης και παραμέλησης των ηλικιωμένων και ανυπεράσπιστων ατόμων. Είναι εντυπωσιακό ότι, μέσα στα χρόνια λειτουργίας των προγραμμάτων στις Η.Π.Α., οι καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας από οδοντιάτρους αυξήθηκαν κατά 60%, με συνέπεια να αναγνωριστεί στον τομέα αυτόν και η κοινωνική συμβολή της Οδοντιατρικής επιστήμης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: κακοποίηση/παραμέληση, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με ειδικές ανάγκες, πρωτόκολλο διάγνωσης, καταγραφής ευρημάτων, καταγγελία