ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / Τεύχος 3 / Οικονομική κρίση: επιπτώσεις στη στοματική υγεία και την οδοντιατρική περίθαλψη. Αλλαγές στη συμπεριφορά των ασθενών στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Οικονομική κρίση: επιπτώσεις στη στοματική υγεία και την οδοντιατρική περίθαλψη. Αλλαγές στη συμπεριφορά των ασθενών στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Θ. ΦΕΣΤΑΣ, Δ. ΜΑΓΓΟΣ
ΣTOMA 2014;42(3):149-155

Η κρίση συνιστά μια δραματική αλλαγή των υλικών όρων της ζωής των ανθρώπων (εργασία, στέγαση, περιβάλλον κτλ.) και τους καθιστά πιο ευάλωτους στη νόσο. Στο παρόν άρθρο γίνεται  προσπάθεια να προσεγγιστούν οι συνέπειες της οικονομικής  κρίσης που σοβεί στην ελληνική  κοινωνία την τελευταία πενταετία, τόσο στη συνολική υγεία γενικά, όσο και στη στοματική ειδικά.
Σκοπός της εργασίας  είναι  η καταγραφή  των επιπτώσεων αυτών, ώστε να αποτελέσουν τη βάση για τον προβληματισμό του οδοντιατρικού κόσμου και για συζήτηση στα πλαίσια των αρμόδιων φορέων, ώστε να αντιμετωπιστούν, κατά το δυνατόν, τα επόμενα χρόνια.
Εξετάζεται  αν ο παράγων κρίση μπορεί να αντιστρέψει  τη μακροχρόνια τάση βελτίωσης  της στοματικής υγείας  που διήρκεσε  από τα τέλη  της δεκαετίας του ʼ80. Δεν υπάρχουν ως τώρα μελέτες για την επίδραση της πρόσφατης κρίσης στους στοματικούς  δείκτες υγείας.
Στη συνέχεια αναφέρονται  οι επιπτώσεις στους λειτουργούς της δημόσιας υγείας  (μείωση εισοδήματος, εργασιακή  ανασφάλεια), στη σχέση των ασθενών με την ιδιωτική ιατρική (ελαττωμένη  προσέλευση, αδυναμία πληρωμών), αλλά και στις δημόσιες δομές (μειωμένη χρηματοδότηση,  ελλείψεις προσωπικού και υλικών, σοβαρές δυσκολίες  στην εκπαίδευση) και, τέλος, στην αλλαγή της  συμπεριφοράς  και της  ψυχολογίας των ασθενών (επιλογή φθηνών υπηρεσιών στα πλαίσια οδοντιατρικού τουρισμού χωρίς καταγραφή και αρχειοθέτηση, εγκατάλειψη της πρόληψης, καταφυγή σε ιατρεία αλληλεγγύης).
Γίνεται  μια περιληπτική παρουσίαση στις ιδιαίτερες συνήθειες  και διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται στις κοινότητες των μεταναστών.
Η μελέτη  διεξάγεται κυρίως στον πληθυσμό  της Θεσσαλονίκης και δευτερευόντως της Βορείου Ελλάδος.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: