ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 2 / Θεραπευτική αντιμετώπιση της ξηροστομίας

Θεραπευτική αντιμετώπιση της ξηροστομίας

Ε. Αλμπανίδου – Φαρμάκη, Α. Μαρκόπουλος, Ι. Καγιάβης
ΣΤΟΜΑ 2003;31:125-130

Η ξηροστομία είναι ένα πολυαιτιολογικό σύμπτωμα. Η θεραπεία της αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο οδοντίατρος. Η θεραπεία διακρίνεται σε αιτιολογική και συμπτωματική και εξαρτάται από το βαθμό μείωσης της σιαλικής έκκρισης και το χρόνο εμφάνισής της. Σκοπός της αιτιολογικής είναι να καταπολεμήσει κάθε τοπική ή γενική νόσο ή κατάσταση. Η συμπτωματική θεραπεία μπορεί να διαχωριστεί επίσης σε τοπική και συστηματική. Η τοπική αφορά πρώτον στη βοήθεια που παρέχεται στον ασθενή με διάφορα βελτιωτικά της έκκρισης του σάλιου και υποκατάστατα σε διάφορες μορφές και δεύτερον στην αντιμετώπιση των φλεγμονωδών φαινομένων στο στοματικό βλεννογόνο, που είναι επακόλουθα της μειωμένης σιαλικής έκκρισης. Η συστηματική αφορά τη χορήγηση σιαλαγωγών φαρμάκων, εφόσον το αδενικό παρέγχυμα είναι φυσιολογικό.