ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 1 / Η χρήση της φορμαλδεΰδης στην Οδοντιατρική: Βιολογικοί προβληματισμοί

Η χρήση της φορμαλδεΰδης στην Οδοντιατρική: Βιολογικοί προβληματισμοί

Ν. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(1):57-63

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανασκόπηση των βιβλιογραφικών δεδομένων σχετικά με επιμέρους βιολογικούς προβληματισμούς για την ασφαλή χρήση της φορμαλδεΰδης στην Οδοντιατρική. Τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται η συγκεκριμένη εργασία αφορούν στα όρια ασφαλείας κατά τις οδοντιατρικές εφαρμογές, στην τεκμηρίωση της μεταλλαξιογόνου, καρκινογενετικής και αλλεργιογόνου δράσης και στη δυνατότητα της έρευνας να ανιχνεύει τις ανεπιθύμητες επιδράσεις της φορμαλδεΰδης. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ως τελικό συμπέρασμα ότι, ενώ εμφανίστηκαν ελπιδοφόρα βιοσυμβατά υλικά και τεχνικές, απαιτούνται επιπρόσθετες έρευνες και κλινικές μελέτες για ανακάλυψη νέων υλικών με αποτελεσματική θεραπευτική δράση και βιοσυμβατότητα προς τους ιστούς.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Kαρκινογένεση,  τοξικότητα, φορμαλδεΰδη, φορμοκρεσόλη