ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 4 / Η χρήση της πανοραμικής ακτινογραφίας (ορθοπαντομογραφήματος) στη μελέτη εγκλείστων τρίτων γομφίων της κάτω γνάθου

Η χρήση της πανοραμικής ακτινογραφίας (ορθοπαντομογραφήματος) στη μελέτη εγκλείστων τρίτων γομφίων της κάτω γνάθου

Ο. ΣΥΝΤΑΚΗ, Π. ΤΣΑΤΣΑΝΙΑΣ, Ν. ΝΑΤΣΙΝΑΣ
ΣΤΟΜΑ 2011;39(4):241-247

Η παρουσία εγκλείστων τρίτων γομφίων της κάτω γνάθου αποτελεί συχνό φαινόμενο στον σύγχρονο άνθρωπο. Η αντιμετώπιση προβλημάτων που οφείλονται στην έγκλειση των τρίτων γομφίων αποτελούν μεγάλο μέρος της καθημερινής απασχόλησης του οδοντιάτρου.  Ο κλινικός  οδοντίατρος σαν   εργαλείο  για την λεπτομερή εξέταση των εγκλείστων και σημαντικό βοήθημα για το σχεδιασμό της χειρουργικής αντιμετώπισής  τους  έχει  την  πανοραμική  ακτινογραφία,  η αξία της οποίας είναι αναμφισβήτητη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη με τη χρήση αποκλειστικά της πανοραμικής ακτινογραφίας, της συχνότητας της θέσης των εγκλείστων  σε σχέση με τον επιμήκη άξονα του 2ου γομφίου, της σχέσης των ακρορριζίων του εγκλείστου με το  γναθιαίο  πόρο  και της  μορφολογίας των ριζών τους,  ώστε τα ευρήματά  της   να αποτελέσουν σημαντικό βοήθημα για  τον οδοντίατρο  κατά  το σχεδιασμό της χειρουργικής αντιμετώπισής τους.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: έγκλειστοι τρίτοι  γομφίοι, πανοραμική ακτινογραφία