ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 1 / Η Οδοντιατρική στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Η Οδοντιατρική στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Σ. Χασάπης
ΣΤΟΜΑ 2004;32(1):71-72

Με το N. 1397 που ψηφίστηκε το Καλοκαίρι του 1983, για πρώτη φορά στη χώρα θεσπίζονται οι προϋ­ποθέσεις και δημιουργείται ενιαίο, οργανωμένο σε όλη τη χώρα, Εθνικό Σύστημα Υγείας και υλοποιείται η υπο­χρέωση του κράτους για την εξασφάλιση της υγείας και της περίθαλψης του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
Δημιουργούνται ενιαίες προϋποθέσεις λειτουργίας των υπαρχόντων και δημιουργούμενων, νέων Νοσοκο­μείων και επίσης δημιουργούνται περίπου 180 Κέντρα Υγείας που καλύπτουν τις αγροτικές περιοχές της χώρας.
Με τον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ εισάγεται για πρώτη φορά η οδοντιατρική περίθαλψη στο δημιουργούμενο ΕΣΥ, με τη δημιουργία Οδοντιατρικών τμημάτων στα Νοσοκομεία και αντίστοιχα οδοντιατρικά τμήματα στα Κ.Υ.
Στο άρθρο 15 παρ. 1 που αφορά το ρόλο των Κ.Υ. ορίζεται επί λέξη ότι στις υποχρεώσεις του Κ.Υ. είναι και η παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης, καθώς και η προληπτική οδοντιατρική και υγειονομική διαφώτιση του πληθυσμού.
Επίσης, ορίζεται η λειτουργία των οδοντιατρικών τμημάτων στα Νοσοκομεία, τα οποία είναι ενταγμένα στο χειρουργικό τομέα με δυνατότητα να αποτελέσουν ανεξάρτητα τμήματα στα Νοσοκομεία, όπου δημιουρ­γούνται, περισσότερα του ενός τμήματα παροχής οδο­ντιατρικών υπηρεσιών.
Ακολουθεί η ανέγερση Κέντρων Υγείας Αγροτικού Τύπου και η σύσταση των Οργανισμών τους, που περι­λαμβάνει στη σύνθεσή τους από 1-5 Οδοντιάτρους ανάλογα με τον πληθυσμό της περιοχής ευθύνης του εκάστοτε Κέντρου Υγείας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: