ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 4 / Η επίδραση της θερμικής ανακύκλωσης στην αντοχή στον εφελκυσμό του δεσμού τριών συγκολλητικών παραγόντων με την οδοντίνη

Η επίδραση της θερμικής ανακύκλωσης στην αντοχή στον εφελκυσμό του δεσμού τριών συγκολλητικών παραγόντων με την οδοντίνη

Ζ. ΚΑΜΕΑ, Μ. ΧΕΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ, Ε. ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΟΥ, X. ΓΚΟΓΚΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2007;35(4):275-281

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: