ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 4 / Η αξιοπιστία των συσκευών πολυμερισμού στα οδοντιατρεία της Θεσσαλονίκης

Η αξιοπιστία των συσκευών πολυμερισμού στα οδοντιατρεία της Θεσσαλονίκης

Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ, Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Ε. ΚΟΥΜΠΙΑ, Ι.Δ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(4):281-288

Ο φωτοπολυμερισμός των σύγχρονων σύνθετων ρητινών και συνδετικών συστημάτων επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ορατού φωτός. Για την έναρξη του πολυμερισμού οι οδοντίατροι έχουν να επιλέξουν μια πηγή φωτός από ένα πλήθος συσκευών. Η επιλογή της συσκευής είναι μεταξύ αλογόνου, πλάσματος, αργού laser, και φωτοδιόδου (LED). Ο πλήρης πολυμερισμός των σύνθετων ρητινών είναι πολύ σημαντικός τόσο για τις φυσικομηχανικές ιδιότητες, όσο και τη βιοσυμβατότητά τους.
Οι οδοντίατροι στην καθημερινή πράξη πιθανόν να έχουν ήδη μειωμένης έντασης συσκευές χωρίς να το γνωρίζουν, και, για το λόγο αυτό, ο τρόπος του πολυμερισμού παρουσιάζει προβλήματα κατά την κλινική εφαρμογή.
Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει την ισχύ της πηγής του φωτός των συσκευών πολυμερισμού και των παραγόντων που επηρεάζουν τον πολυμερισμό των σύνθετων ρητινών σε οδοντιατρεία της Θεσσαλονίκης.
Η συλλογή των πληροφοριών και οι μετρήσεις της έντασης των λυχνιών έγιναν από τους ίδιους ερευνητές. Η ισχύς μετρήθηκε με τη βοήθεια ραδιομέτρου.
Εξετάσθηκαν:

  • ο τύπος της συσκευής
  • τα έτη λειτουργίας τους
  • η συχνότητα της ημερήσιας λειτουργίας
  • η συχνότητα ελέγχου της σωστής λειτουργίας
  • η καθαρότητα του ρύγχους
  • η συχνότητα αντικατάστασης της λυχνίας
  • ο τρόπος τοποθέτησης της σύνθετης ρητίνης και τέλος
  • η ένταση της ισχύος της συσκευής

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: 82,9% των οδοντιάτρων χρησιμοποιείσυσκευές LED και μόνο 17,1% συσκευές αλογόνου. Ποσοστό 66,7% συσκευών λειτουργούν με ένταση κάτω των 500 mW/cm2 και ένα 6,6% κάτω από 300 mW/cm2.
Tο κύριο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι θα πρέπει να ελέγχονται συχνότερα τόσο η ένταση όσο και η καθαρότητα του ρύγχους των συσκευών πολυμερισμού.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ένταση συσκευών πολυμερισμού, έτη λειτουργίας, καθαρότητα ρύγχους, συσκευές αλογόνου, συσκευές LED, σύνθετες ρητίνες