ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 40 (2012) / Τεύχος 2 / Επιδημιολογικές μελέτες συστηματικής χορήγησης αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στην ενδοδοντία

Επιδημιολογικές μελέτες συστηματικής χορήγησης αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στην ενδοδοντία

Α. ΚΟΚΚΑΣ, ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Ο. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ:
ΣΤΟΜΑ 2012;40(2):147-151

Η αναζωπύρωση της περιακρορριζικής φλεγμονής, γνωστή και ως “flare-up”, εμφανίζεται μετά από την έναρξη ή τη συνέχιση της ενδοδοντικής θεραπείας,
συνοδεύεται από πόνο ή/και οίδημα και αποτελεί αιτία έκτακτης μη προγραμματισμένης και επείγουσας συνεδρίας. Εφόσον δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως και αποτελεσματικά μπορεί να εξελιχθεί σε ενδοδοντικής προελεύσεως οξεία κυτταρίτιδα, η οποία εμπλέκεται δυνητικά και με την πιθανότητα θανάτου του ασθενούς. Με τα έως τώρα δεδομένα δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν την άποψη ότι η προληπτική λήψη αντιβιοτικών προλαμβάνει την εκδήλωση του φαινόμενου της αναζωπύρωσης της περιακρορριζικής φλεγμονής, παρότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι περιορίζεται το ποσοστό εμφάνισής του. Η χορήγηση αναλγητικών φαρμάκων πιθανώς να μειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου, όπως και η τοποθέτηση μεταξύ των συνεδριών εντός των ριζικών σωλήνων υδροξειδίου του ασβεστίου. Ανεπαρκή είναι τα στοιχεία ως προς το θέμα της επιλογής της ολοκλήρωσης της ενδοδοντικής θεραπείας σε μία ήπερισσότερες συνεδρίες, προκειμένου να αποφευχθεί η εκδήλωση του φαινομένου.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Χημειοπροφύλαξη, οδοντιατρικές επεμβάσεις, λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα