ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 40 (2012) / Τεύχος 1 / Εξωτερική αυχενική απορρόφηση πρώτου μόνιμου γομφίου της άνω γνάθου

Εξωτερική αυχενική απορρόφηση πρώτου μόνιμου γομφίου της άνω γνάθου

Ε. ΜΙΧΑΗΛ, Γ. MIΚΡΟΓΕΩΡΓΗΣ, Ο. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ, Κ. ΛΥΡΟΥΔΙΑ
ΣΤΟΜΑ 2012;40(1):21-25

Η απορρόφηση των ριζών των μόνιμων δοντιών θεωρείται παθολογική διεργασία και αν ανακαλυφθεί όταν έχει φτάσει σε προχωρημένο στάδιο, μπορεί να οδηγήσει στην αναγκαστική εξαγωγή τους. Στη βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί πολλοί τύποι απορρόφησης και έχουν προταθεί πολλές και διάφορες ταξινομήσεις. Σε όλες όμως αυτές τις ταξινομήσεις αναγνωρίζονται δύο μεγάλες κατηγορίες: η εξωτερική και η εσωτερική απορρόφηση. Η αυχενική απορρόφηση είναι μια ασυνήθης και συχνά επιθετική μορφή εξωτερικής απορρόφησης, της οποίας τόσο η φύση όσο και η αιτιοπαθογένεια είναι άγνωστα. Έχουν αναγνωριστεί παρόλα αυτά κάποιοι προδιαθεσικοί παράγοντες, όπως η ορθοδοντική μετακίνηση, το τραύμα, η περιοδοντική θεραπεία και η χρήση παραγόντων αποχρωματισμού των δοντιών. Για τη θεραπεία της εξωτερικής απορρόφησης έχουν προταθεί πολλές τεχνικές είτε χειρουργικές είτε πιο συντηρητικές. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, περιγράφεται η συντηρητική αντιμετώπιση μιας περίπτωσης αυχενικής απορρόφησης σε πρώτο μόνιμο γομφίο της άνω γνάθου (26), σε ασθενή ηλικίας 23 ετών, που αιτιολογικά, πιθανώς, σχετίζεται με την ορθοδοντική μετακίνηση που προηγήθηκε.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αυχενική απορρόφηση, εξωτερική απορρόφηση, ορθοδοντική μετακίνηση, τρίχλωροοξικό οξύ