ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 41 (2013) / Τεύχος 3 / Ελεύθερες ρίζες και πόνος στη στοματογναθοπροσωπική περιοχή: αναφορά στην πρόσφατη βιβλιογραφία

Ελεύθερες ρίζες και πόνος στη στοματογναθοπροσωπική περιοχή: αναφορά στην πρόσφατη βιβλιογραφία

ΙΩ.-Α. ΘΑΜΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ, ΑΙ.-Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2013;41(3):181-186

Ο μηχανισμός των ελεύθερων ριζών οξυγόνου και αζώτου έχει μελετηθεί εκτενέστερα τις τελευταίες δεκαετίες με αποτέλεσμα να προκύπτουν ολοένα και νεώτερα επιστημονικά δεδομένα, τόσο για το φυσιολογικό τους ρόλο στα διάφορα βιολογικά συστήματα όσο και για την εμπλοκή τους σε πληθώρα παθολογικών καταστάσεων. Το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ·), το υπεροξυνιτρώδες (ONOOˉ) και το σουπεροξείδιο (O2·ˉ) εμπλέκονται στη διαδικασία της αίσθησης του πόνου και της κεντρικής ευαισθητοποίησης. Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση περιγράφεται η επίδραση των ελεύθερων ριζών στην πρόκληση και μετάδοση του πόνου στη στοματοπροσωπική περιοχή. Γίνεται αναφορά σε επώδυνες παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία ελεύθερων ριζών όπως: α) το σύνδρομο καυσαλγίας του στόματος που πιθανά σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα ελεύθερων ριζών ή χαμηλά επίπεδα γλουταθειόνης, β) τις διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης, η παθογένεια των οποίων συνδέεται με τις ελεύθερες ρίζες και τα επίπεδα των ενζύμων που προσφέρουν αντιοξειδωτική προστασία, γ) τις περιοδοντίτιδες, που εξαρτώνται από την αντίδραση του μηχανισμού άμυνας του ασθενή στους παθογόνους μικροοργανισμούς μέσω του μηχανισμού των ελεύθερων ριζών, δ) τις άσηπτες φλεγμονές του πολφού, κατά τις οποίες παρατηρείται αυξημένη έκφραση και δραστηριότητα αντιοξειδωτικών ενζύμων και ε) την οστεοακτινονέκρωση που φαίνεται να οφείλεται και στο σχηματισμό ελεύθερωνν ριζών, αλλά και άλλες οδοντιατρικές εργασίες όπως η λεύκανση των δοντιών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: αλγαισθησία, ελεύθερες ρίζες, στοματοπροσωπικός πόνος, ΝΟ