ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 4 / Διάτρηση της γλώσσας για τοποθέτηση διακοσμητικών. Αναφορά περιστατικών και θεραπεία

Διάτρηση της γλώσσας για τοποθέτηση διακοσμητικών. Αναφορά περιστατικών και θεραπεία

Λ. ΜΠΑΤΑΣ, Α. ΙΣΚΑΣ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(4):271-280

Στις μέρες μας θεωρείται αρκετά δημοφιλές το τρύπημα διαφόρων μελών του σώματος. Ένα από αυτά είναι η γλώσσα. Η διάτρηση της γλώσσας για την τοποθέτηση διακοσμητικών είναι δυνατό να προκαλέσει διάφορες επιπλοκές στη στοματική κοιλότητα. Στους περιοδοντικούς ιστούς η συχνότερα εμφανιζόμενη επιπλοκή είναι η καταστροφή τους στη γλωσσική επιφάνεια των κάτω τομέων.  Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι η παρουσίαση κάποιων τρόπων αντιμετώπισης των επιπλοκών της διάτρησης της γλώσσας για την τοποθέτηση διακοσμητικών στους περιοδοντικούς ιστούς, στη γλωσσική περιοχή των κάτω τομέων. Στο άρθρο παρουσιάζονται τρία περιστατικά, τα οποία προσήλθαν στο ιατρείο με καταστροφή των περιοδοντικών ιστών, λόγω ύπαρξης piercing στη γλώσσα. Στα δύο περιστατικά παρατηρήθηκε ύπαρξη βαθέων θυλάκων στην γλωσσική περιοχή των κάτω τομέων, ενώ στο τρίτο παρατηρήθηκε ύπαρξη βαθέως θυλάκου και εκτεταμένης υφίζησης. Αναφορικά με τα περιστατικά που εμφάνισαν μόνο βαθείς θυλάκους και μεγάλη απώλεια πρόσφυσης, η χειρουργική θεραπεία με τη χρήση Emdogain οδήγησε σε ικανοποιητικά αποτελέσματα με μείωση του βάθους των θυλάκων, αύξηση της πρόσφυσης και μείωση της φλεγμονής. Το περιστατικό που εμφάνισε και εκτεταμένη υφίζηση αντιμετωπίστηκε με τη συνδυασμένη εφαρμογή της τεχνικής της πλάγιας μετατόπισης θηλών και Emdogain. Τα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα (πάνω από 6 μήνες) έδειξαν μείωση της υφίζησης, μείωση του βάθους του θύλακα, αύξηση της πρόσφυσης και μείωση της φλεγμονής. Συμπερασματικά, η χρήση του Emdogain και της τεχνικής της πλάγιας μετατόπισης θηλών φαίνεται ότι οδηγεί σε αναπαραγώγιμα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αφαίρεση του piercing.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: piercing στη γλώσσα, τεχνική της πλάγιας μετατόπισης θηλών, emdogain