ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 2 / Βιολογικοί δείκτες για την εκτίμηση της μετάστασης στα ακανθοκυτταρικά νεοπλάσματα του στόματος. Νεότερες απόψεις

Βιολογικοί δείκτες για την εκτίμηση της μετάστασης στα ακανθοκυτταρικά νεοπλάσματα του στόματος. Νεότερες απόψεις

Α. Κ. Πουλόπουλος, Ι. Καγιάβης
ΣΤΟΜΑ 2003;31:131-136

Η πρόγνωση των ασθενών με ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου εξαρτάται ιδιαιτέρως από την παρουσία ή την απουσία τραχηλικών λεμφικών μεταστάσεων. Βιολογικοί δείκτες που καταγράφουν την πιθανότητα μετάστασης θα αποδεικνύονταν ιδιαιτέρως χρήσιμοι για την επιλογή των ιδανικών θεραπευτικών στρατηγικών στην κατηγορία των ασθενών αυτών. Η εργασία αυτή παρουσιάζει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο επίπεδο των μοριακών και γενετικών δεικτών στα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα, σε συσχετισμό με τη βιολογική διεργασία της μετάστασης, και ταυτόχρονα σε ορισμένα σημεία που αφορούν το συγκεκριμένο πεδίο.