ΑΡΧΙΚΗ / Σ.Ε.Β.Ε. / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λάμπρος Ζουλούμης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναπλ. Καθηγητής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

Γρηγόρης Βενέτης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Επίκ. Καθηγητής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

Δημήτρης Τορτοπίδης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Επίκ. Καθηγητής Προσθετικής Α.Π.Θ.

Ελένη Κωτσιομύτη

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αναπληρ. Καθηγήτρια Προσθετικής Α.Π.Θ.

Όλγα Νάκα

ΤΑΜΙΑΣ

Λέκτορας Προσθετικής Α.Π.Θ.

Έφη Τσίτρου

ΜΕΛΟΣ

Επίκ. Καθηγήτρια Οδοντικής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

Αλέξανδρος Τουρναβίτης

ΜΕΛΟΣ

Διδάκτωρ Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ Σ.Ε.Β.Ε.

1954-1956 Λεωνίδας Πισιώτης

1956-1970 Χανανίας Αζαρία †

1970-1975 Δημήτριος Χατζηφωτιάδης†

1975-1978 Στ. Σταμούλης †

1978-1984 Χρήστος Μάρτης

1984-1987 Παναγιώτης Παπαναγιώτου

1987-1990 Αθανάσιος Καλογιαννίδης

1990-1996 Δημήτριος Καρακάσης

1996-1999 Παύλος Γαρέφης

1999-2002 Αντώνιος Κωνσταντινίδης

2002-2003 Ιωάννης Καγιάβης †

2003-2005 Μαρία Χελβατζόγλου

2005-2011 Νικόλαος Λαζαρίδης