ΑΡΧΙΚΗ / Σ.Ε.Β.Ε. / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λάμπρος Ζουλούμης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

Γρηγόρης Βενέτης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Επίκ. Καθηγητής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

Δημήτρης Τορτοπίδης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Επίκ. Καθηγητής Προσθετικής Α.Π.Θ.

Ελένη Κωτσιομύτη

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αναπληρ. Καθηγήτρια Προσθετικής Α.Π.Θ.

Όλγα Νάκα

ΤΑΜΙΑΣ

Λέκτορας Προσθετικής Α.Π.Θ.

Karanasiou
Χριστίνα Καρανάσιου

ΜΕΛΟΣ

Οδοντίατρος – Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Οδοντικής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

Tolidis
Κοσμάς Τολίδης

ΜΕΛΟΣ

Παιδοδοντίατρος- Καθηγητής Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ Σ.Ε.Β.Ε.

1954-1956 Λεωνίδας Πισιώτης

1956-1970 Χανανίας Αζαρία †

1970-1975 Δημήτριος Χατζηφωτιάδης†

1975-1978 Στ. Σταμούλης †

1978-1984 Χρήστος Μάρτης

1984-1987 Παναγιώτης Παπαναγιώτου

1987-1990 Αθανάσιος Καλογιαννίδης

1990-1996 Δημήτριος Καρακάσης

1996-1999 Παύλος Γαρέφης

1999-2002 Αντώνιος Κωνσταντινίδης

2002-2003 Ιωάννης Καγιάβης †

2003-2005 Μαρία Χελβατζόγλου

2005-2011 Νικόλαος Λαζαρίδης