ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 45 (2017) / Τεύχος 2 / Απορρόφηση ρίζας: αίτια, εντόπιση, θεραπευτική αντιμετώπιση

Απορρόφηση ρίζας: αίτια, εντόπιση, θεραπευτική αντιμετώπιση

Φ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ, Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2017;45:85-92

Ως απορρόφηση ρίζας ορίζεται η απώλεια των σκληρών οδοντικών ιστών σαν αποτέλεσμα της δράσης των οδοντοκλαστών και μπορεί να είναι φυσιολογική ή παθολογική διεργασία. Ποικίλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν τέτοιου είδους εξεργασίες, όπως βιοχημικές δυνάμεις, μηχανικά, χειρουργικά και χημικά τραύματα καθώς επίσης και διάφορες τοξίνες και ορμονικές διαταραχές. Σε κάθε περίπτωση, η θεραπεία εκλογής μπορεί να είναι η συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία, με στόχο την αναχαίτιση της διαδικασίας της απορρόφησης και την έναρξη της επουλωτικής εξεργασίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των τύπων απορρόφησης, τα αίτια πρόκλησής τους καθώς επίσης και η θεραπευτική τους προσέγγιση. Συμπερασματικά, το φαινόμενο της απορρόφησης αποτελεί ένα πεδίο στην οδοντιατρική επιστήμη, το οποίο βρίσκεται ακόμα υπό μελέτη και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: απορρόφηση ρίζας, απώλεια σκληρών οδοντικών ιστών, δράση των οδοντοκλαστών, συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία