ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 3 / Αποκατάσταση των μέσων τομέων της άνω γνάθου με άμεση εμφύτευση και άμεση μη λειτουργική φόρτιση

Αποκατάσταση των μέσων τομέων της άνω γνάθου με άμεση εμφύτευση και άμεση μη λειτουργική φόρτιση

Θ. Χ. ΜΥΛΩΝΑΣ, Σ. Κ. ΚΡΕΟΥΣΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(3):191-199

Η ανάγκη συντήρησης των σκληρών και μαλακών ιστών, όπως και η απαίτηση των ασθενών για γρήγορη αποκατάσταση οδήγησαν την εμφυτευματολογία σε ανα­θεώρηση των βασικών κανόνων.
Η εργασία αυτή είναι μια αναφορά περίπτωσης αποκαταστασης σπασμένων ριζών των 11 και 21 με άμεσες εμφυτεύσεις και προσθετική υπερκατασκευή.
Μετά την ατραυματική εξαγωγή των ριζών τοποθετήθη­καν δυο άμεσα εμφυτεύματα (Southern Implants). Η μεταφορα των ενδοστομστικων σχέσεων των εμφυτευμάτων έγινε με τη βοήθεια ψυχρού ακρυλικού. Στα δύο εμφυτεύ­ματα τοποθετήθηκαν άμεσα προκατασκευασμένα κολοβώ­ματα και συγκολλήθηκαν με προσωρινή κονία προσωρινές στεφάνες, οι οποίες ήταν ελεύθερες σύγκλεισης. Τρεις μήνες μετά, στη θεση των μεταλλικών προσθετικών κολο­βωμάτων, τοποθετήθηκαν κολοβώματα ζιρκονίομ με τελι­κές ολοκεραμικές στεφάνες. Η τεχνική της άμεσης εμφύ­τευσης και προσθετικής αποκατάστασης μειώνει το χρόνο θεραπείας και, ειδικά, στην αισθητική ζώνη αποτρέπει την απορρόφηση του φατνιακού οστού και την απομάκρυνση των μεσοδόντιων θηλών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αμεση εμφύτευση και φόρτιση, αισθητική ζώνη